Bestyrelse

  • Medlemmer
  • Dagsordener og referater
  • Arkiv

Sammensætning af bestyrelsen ved Sct. Knuds Gymnasium

Marianne Holmer
 · formand, repræsentant for Syddansk Universitet

Vibeke Normann Andersen
 · næstformand, repræsentant for erhvervslivet

Finn Holm Ewald
 · Børn- og Ungeforvaltningen

Helene Borch Grønlund
 · Forældreforeningen

Christoffer Lilleholt
 · Odense byråd

Lone Thellesen
 · repræsentant for kulturlivet

Kristian Bank Lynggaard og Nikolaj Møller Nielsen
 · elevrådsrepræsentanter

Helene Hannibal og Peter Ole Dallmann
 · medarbejderrepræsentanter

I møderne deltager desuden:
Susan Mose
· rektor

GBF

Gymnasiernes Bestyrelsesforening (GBF) har som formål at varetage gymnasiernes og hf-kursernes interesser og at sikre dem økonomiske og politiske vilkår som muliggør, at de kan varetage deres forpligtelser og leve op til samfundets krav.
GBF blev etableret i forbindelse med gymnasiernes overgang til statsligt selveje, som blev indført i januar 2007.

Læs mere ...