Fastholdelse

Alle ungdomsuddannelser er forpligtet til at have en fastholdelsespolitik, således at den enkelte skole tager sit ansvar i forhold til at sikre, at så mange unge som muligt får en ungdomsuddannelse.

Sct. Knuds Gymnasium lægger stor vægt på at skabe de bedst mulige rammer for elevernes sociale og studiemæssige trivsel. Målet er, at den enkelte elev gennemfører uddannelsen på forventet tid med det bedst mulige resultat.

Hov, indholdet her benytter cookies

For at se indholdet her kræver det, at du opdaterer dit samtykke og accepterer "Marketing cookies".

Opdater samtykke

I gymnasiet har du mødepligt som bladre-PDF

Hov, indholdet her benytter cookies

For at se indholdet her kræver det, at du opdaterer dit samtykke og accepterer "Marketing cookies".

Opdater samtykke

Strategiplan 2020-2025 som bladre-PDF

Fravær

I gymnasiet er der mødepligt til alle former for undervisning og fællesarrangementer inklusive samlinger. Du er som elev endvidere forpligtet til at aflevere alle skriftlige opgaver, du får for i de enkelte fag, indenfor tidsfristen. Hvis du ikke afleverer dine skriftlige opgaver, kan du blive indkaldt til ‘skrivestuen’, hvor du har pligt til at møde op og få skrevet dine manglende opgaver.

Den enkelte lærer foretager fraværsregistrering ved hvert moduls begyndelse, og skolens administration laver løbende opgørelser over forsømmelserne. Du kan også selv følge med i dit fravær på Lectio.

I fraværet indgår sygdom og moduler, hvor du ikke er til stede i fuldt omfang samt skriftlige opgaver, du ikke har afleveret efter aftale med læreren.

Du kan læse mere i skolens studie –og ordensregler.

Regelgrundlaget for skolens fraværsregler er Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK nr 1338 af 09/12/2019)