Aktiviteter i forældreforeningen 2022-2023

Forældreforeningen samarbejder med Odense Højskoleforening. Samarbejdet indebærer, at foreningen kan afholde arrangementer på skolen, og at der er gratis entré for skolens ansatte, elever og medlemmer af forældreforeningen.

Se, hvordan du bliver medlem af forældreforeningen på siden Forældreforening.

Find arrangementer, der finder sted på Sct. Knuds Gymnasium

Foredrag i samarbejdet i 2022-2023


29. september 2022 kl. 19:00

Christoffer Emil Bruun, Historiker og journalist: Det hele handler ikke om dig

Niels Overgaard er uddannet journalist.
Ungdomsårene gav beskæftigelse som fodboldkorrespondent, hjemmehjælper, stilladsarbejder, tjener, pædagogmedhjælper, avisbud, telefonsælger m.m.

I 2009 tog arbejdslivet form, idet han blev uddannet journalist ved Syddansk Universitet. Siden har han været souschef på Ritzau Finans og henholdsvis kommunikationschef og chef for bæredygtighed hos PFA.

Han er forfatter til bestselleren Det hele handler ikke om dig, i hvilken han præsenterer den stoiske filosofi for moderne mennesker. Om emnet siger han:

Hvordan antik filosofi kan være nyttig for moderne mennesker.

Vi lever på mange måder i en forkælet og selvoptaget tid, hvor den materielle velstand og teknologiske udvikling har vist sig ude af stand at løse menneskets eksistentielle problemer. I den antikke stoiske filosofi findes forbavsende relevante og effektive svar. Det er i hvert fald min egen erfaring, og det fortæller jeg mere om i min bog, hvor jeg opdaterer de antikke tanker til fem simple principper, som gør filosofien nemt tilgængelig og brugbar for moderne mennesker. Filosofiens pointer er også relevante i forhold til arbejdslivet, så både bogen og foredragene har også principper specifikt omkring det.
Foredraget tager afsæt i bogen og gennemgår dens væsentligste principper på humoristisk vis.


31. oktober 2022 kl. 19:00

Jørn Henrik Petersen, Tidligere leder af Center for Journalistik ved Syddansk Universitet og formand for TV 2’s bestyrelse: Julius Bomholt – politiker og pol-etiker

I en billedkavalkade gennemgår Jørn Henrik Petersen Julius Bomholts liv og virke. Bomholt var en af det 20. århundredes meget markante politikere: radiorådsformand, to gange formand for Folketinget, undervisnings- og socialminister og sluttelig landets første kulturminister. Han er samtidig interessant, fordi han – måske snarere end at være politiker – var pol-etiker. M.a.o. spillede etikken en stor rolle for ham. Når han altid ønskede en bevægelse fra ide til handling, hang det sammen med hans grundlæggende mantra: For de andre.

Jørn Henrik Petersen blev student fra Aalborg Katedralskole i 1963 og kandidat i nationaløkonomi fra Aarhus Universitet i 1968. Han blev amanuensis ved det daværende Odense Universitet i 1970 og fuldførte sin ph.d./lic.oecon. samme sted 1971 med en afhandling om de økonomiske aspekter af en centraldirigeret økonomi. I 1974 blev han professor i socialvidenskab. I 1985 blev han dr.phil. i historie med en afhandling om den danske alderdomslovgivnings oprindelse. Han blev i 2002 prorektor for Syddansk Universitet. Fra 1998 til 2004 var han ansvarlig for opbygningen af journalistuddannelsen og leder af Center for Journalistik ved Syddansk Universitet. Rækken af tillidshverv tæller bl.a. formandskabet for TV 2’s bestyrelse fra 1988 til 1994, formand for Fyens Stiftstidendes bestyrelse 1980-1986 og igen 2001- og medlem af menighedsrådet i Odense Domsogn. Petersen har desuden været medlem af flere offentlige kommissioner og udvalg, bl.a. Socialkommissionen og Velfærdskommissionen og Værdikommissionen.


10. november 2022 kl. 19:00

Poul Bache, Tidligere afdelingschef i Kulturministeriet og direktør i Kunststyrelsen og Kulturstyrelsen: Hvad med kulturen? – fra Bomholt til Corona

Mens en stor del af kulturlivet var lukket ned under corona-restriktionerne, fejrede Kulturministeriet i 2021, at det var 60 år siden Julius Bomholt blev udnævnt til Danmarks første kulturminister. Hans program var, at staten skulle støtte kunst af høj kvalitet uden at blande sig i indholdet, og at kunst og kultur skulle udbredes til alle i hele landet.
Bomholts kulturpolitik lagde grunden til den støtte til kunst og kultur, som vi har i dag. Men ikke uden konflikter og kampe. Poul Bache fortæller om rindalismen, om kulturkløfterne mellem kultureliten og den bredere befolkning, og om Jens Jørgen Thorsens Jesus-film, der rejste protester over hele Europa. Vi hører om de mange forsøg på at nedlægge Statens Kunstfond, om Jytte Hilden og dogmefilmene, Brian Mikkelsens kulturkanon, og om Radio Møller, der blev til radio 24-7.
I 2022 er Bomholts kulturpolitiske mål stadig aktuelle. Men hvordan går det med kulturpolitikken og de kulturpolitiske visioner? Og hvorfor er kulturpolitik så besværlig?
Poul Bache har som embedsmand i Kulturministeriet gennem 22 år og under 8 kulturministre beskæftiget sig med kulturpolitik, først som afdelingschef i Kulturministeriets departement, derefter som direktør i Kunststyrelsen og i Kulturstyrelsen. Efter han i 2015 blev pensionist, har han været bestyrelsesmedlem i forskellige kulturinstitutioner.
I 2021 udgav han bogen Finkultur og mangfoldighed. 60 års dansk kulturpolitik, der fortæller historien om kulturpolitikken siden Kulturministeriet blev oprettet i 1961.


13. marts 2022 kl. 19:00

Sherin Khankan, Imam, forfatter, religionssociolog, NGO-direktør, foredragsholder og samfundsdebattør: Kvinder er fremtidens islam

Landet midt imellem to kulturer og to religioner. Reformislam, kvinders rettigheder og veje ud af psykisk vold.

Khankan er troende muslim, og i hendes øjne er Islam ikke et smykke, man bærer om halsen som et symbol. Islam er baseret på næstekærlighed og respekt, som man lever efter. Men Islam vil miste sin berettigelse, hvis den ikke udvikler sig i forhold til det samfund, vi lever i. Sherin Khankan er opvokset i Danmark i en familie, hvor moderen stammer fra Finland og er kristen, og hvor faderen er fra Syrien og er muslim. Hun er dermed produkt af to forskellige religioner og kulturer og har i praksis set og levet med de mange ligheder og forskelle, der findes mellem kristendommen og Islam. Det har derfor altid være naturligt for Khankan at gå på kompromis og være kritisk over for sin egen måde at forvalte og udøve sin tro på

Sherin Khankan er en dansk imam, forfatter, religionssociolog, NGO-direktør, foredragsholder og samfundsdebattør. Hun er cand.mag. i religionssociologi og filosofi fra Københavns Universitet med speciale i islamisk aktivisme og sufisme i Syrien. Hun har i tidens løb især beskæftiget sig med spørgsmålet om islams og muslimers rolle i det moderne Europa. Hun er stifter af og mangeårig talskvinde for Forum for Kritiske Muslimer og har desuden været medlem af og folketingskandidat for Det Radikale Venstre. I 2016 var hun medstifter af Mariam Moskeen, og blev Danmarks første kvindelige imam. Herudover er hun stifter af Exitcirklen, en NGO med samtalegrupper for mennesker, der er udsat for psykisk vold, negativ social og religiøs kontrol.

Hendes oprindelige navn er Ann Christine Khankan, men er altid, af sin familie, blevet kaldt Sherin, som betyder den søde. Som 18-årig begyndte hendes proces med at blive praktiserende muslim, og i den forbindelse skiftede hun navn til Sherin.


30. marts 2022 kl. 19:00

Anne Sofie Allarp, Cand.jur. med speciale i EU og flygtningeret, radiovært, forfatter og politisk kommentator: Dansk flygtningepolitik før og nu

Rwanda-lov, udvisning af syriske flygtninge til uvisse skæbner er sådan noget, man ville studse over i enhver international kontekst, skrev Anne Sofie Allarp i Altinget 16.07.21.
Den socialdemokratiske regering har –  ifølge deres partiprogram – som målsætning den solidariske forpligtelse til at hjælpe mennesker på flugt, men ønsker samtidig at føre en stram kontrol med antallet af flygtninge.
Klare krav og forventninger skal afløse tidligere tiders fejlslagne udlændingepolitik. Asylsystemet er ændret, for regeringen ønsker en udlændingepolitik der samler Danmark.
I foredraget vil Anne Sofie Allarp give sit syn på udviklingen i dansk flygtningepolitik.
Anne Sofie Allarp er cand.jur. med speciale i EU og flygtningeret, radiovært, forfatter, politisk kommentator, skribent, tidl. international redaktør for radio 24/7, foredragsholder, uddannet fra Københavns Universitet. Bosat i København. Mor til to børn.


6. juni 2022 kl. 19:00

Ukendt på nuværende tidspunkt – opdateres…

Odense Højskoleforening har tradition for at holde sine grundlovsmøder forskudt i forhold til selve grundlovsdagen den 5. juni. Det gør vi bl.a. for at holde os fri af de partipolitiske møder og de efterhånden mange større regionale arrangementer. Foredragsholderne har hos os vide rammer for og frihed til at belyse demokratiet, som det opfattes og udvikler sig i en mere og mere globaliseret verden.
I de senere år har vi ofte stødt på vanskeligheder, når vi skulle finde en foredragsholder til grundlovsmødet. Det er ikke, fordi vi mangler tilsagn fra gode foredragsholdere, men vi har haft svært ved at kunne lave aftaler på det tidspunkt af året og så langt ud i fremtiden.
Dato, tid og sted ligger fast, men vi venter med at indgå aftale om grundlovsmødet 2023, men så snart der er en afklaring i løbet af sæsonen, vil det blive bekendtgjort – dels ved omtale på møderne, dels på vores hjemmeside og dels på facebooksiden. Der vil naturligvis også blive rundsendt meddelelse til medlemmer, der har opgivet mailadresse.