Aktiviteter i forældreforeningen 2023-2024

Forældreforeningen samarbejder med Odense Højskoleforening. Samarbejdet indebærer, at foreningen kan afholde arrangementer på skolen, og at der er gratis entré for skolens ansatte, elever og medlemmer af forældreforeningen.

Se, hvordan du bliver medlem af forældreforeningen på siden Forældreforening.

Find arrangementer, der finder sted på Sct. Knuds Gymnasium

Foredrag i samarbejdet i 2023-2024


28. september 2023 kl. 19:00

Charlotte Koldbye, Videnskabsjournalist og forfatter: Niels Bohr – Det beskedne geni

Danmarks største videnskabsmand Niels Bohr lægger i 1913 fundamentet for al vores moderne teknologi. Med sin atomteori, som han får Nobelprisen for i 1922, tager han et kæmpeskridt ind i kortlægningen af atomet. Det har bl.a. resulteret i smartphones, computere og internettet.
I foredraget Niels Bohr – Det beskedne geni, der er baseret på biografien af samme navn, sætter Charlotte Koldbye, videnskabsjournalist og forfatter, de epokegørende videnskabelige fremskridt ind i en historisk ramme samtidig med, at hun fortæller Niels Bohrs personlige historie og inddrager den rolle, som hans kone Margrethe spiller, for at Niels Bohr kan opnå sine store resultater.
Niels Bohr Instituttet i København er præget af kreativitet, forundringsparathed og en legende, uhøjtidelig atmosfære, der tiltrækker verdens mest brillante og krøllede hjerner.

Under 2. verdenskrig vil både nazisterne og de allierede gerne udnytte Bohrs viden om atomfysik for at bygge den ultimative bombe, og det er på et hængende hår, at Bohr flygter fra Danmark og tilslutter sig arbejdet med atombomben i USA.
I 1945 afslutter atombomberne over Hiroshima og Nagasaki 2. verdenskrig og Den Kolde Krig starter. Resten af sit liv arbejder Niels Bohr for åbenhed og samarbejde for at modvirke Den Kolde Krigs mistro og fjendebilleder.


12. oktober 2023 kl. 19:00

Alex Arendtsen, Folketingspolitiker for DF: Rindal – Kampen mod kultureliten og velfærdsstaten

Peter Rindal var en fredsommelig og jævn hr. hvem som helst. Han var indehaver af Danmarks ældste amagerhylde og havde porcelænsjuleplatter fra Bing & Grøndahl på den afsyrede egetræsreol. Men i 1965 trådte han ud af anonymiteten og ind i debatten om velfærdsstaten og dens fremtid, da han stillede nogle få, kætterske spørgsmål: Hvad var meningen med moderne kunst? Hvorfor skulle dens udøvere leve på statens regning? Og skulle han betale over skattebilletten, når han personligt betragtede Tuborgmanden som det absolutte højdepunkt i dansk malerkunst?
Gennem mere end et halvt århundrede har Peter Rindal lagt navn til en af efterkrigstidens mest forkætrede ”ismer”, den såkaldte rindalisme. Men hvem var manden bag ismen? Hvordan kunne en lagerforvalter fra Kolding forårsage en blæst, som varer ved et halvt århundrede senere? Hvad var det i hans liv, der kastede ham ind i kampen mod kultureliten og velfærdsstaten? Var han en kunsthadende samfundsomstyrter? Eller var han symbol på noget langt vigtigere, som vi først kan forstå i dag, nu hvor velfærdsstaten er blevet så altomsluttende, at kun de værste profetier fra 1965 slår til?
Med adgang til unikke arkivalier har forfatter og folketingsmedlem for Dansk Folkeparti Alex Ahrendtsen sat sig for at besvare mysteriet om Peter Rindal. Resultatet er en mangefacetteret og overraskende biografi om et komplekst menneske, der var rundet af en uddøende dansk almuekultur, og som med lige dele stridslyst og nysgerrighed gik op imod tidsånden.


30. oktober 2023 kl. 19:00

Erik Kulavig, Lektor Emeritus ved SDU: Fra Den Kolde Krigs afslutning til Ruslands angreb på Ukraine

HVORDAN I ALVERDEN KUNNE DET GÅ SÅ GALT?

Gorbatjov afsluttede Den Kolde Krig og indledte omfattende reformer. Jeltsin gik videre og nedlagde kommunismen og Sovjetunionen og indførte det vestlige system i Rusland.
Erik Kulavig, lektor emeritus i russisk og sovjetisk samtidshistorie ved SDU, giver os indblik i, hvordan disse ledere ønskede at integrere Rusland i den demokratiske verden.
Putin gav i begyndelsen af sin regeringsperiode, der blev indledt ved årtusindskiftet, indtryk af, at han ville fortsætte denne kurs. For eksempel lovede han og den amerikanske præsident Bush i 2002, at de ville stå sammen om at forsvare demokratiet og den frie økonomi.

Langsomt men sikkert begyndte Putin imidlertid snart at stramme tøjlerne indenrigspolitisk og anlægge en stadig mere uforsonlig tone over for Vesten.
I 2014 annekterede Rusland Krim, og i februar 2022 gik Kreml med militære styrker, bål og brand ind i Ukraine. Hvad formålet var, står ikke klart i skrivende stund, men det har udviklet sig til en regulær krig, hvor Vesten støtter Ukraine økonomisk og politisk og med våben.


13. november 2023 kl. 19:00

Jakob Skovgaard-Petersen, Professor i islam på Københavns Universitet: Muslimerne – og de kristnes – Muhammad

Hvad ved vi om den historiske person Muhammad?

Dette foredrag begynder med det spørgsmål, og det leder hurtigt hen til kristendommen i Nærorienten i 6-700 tallet. De kristne fulgte med bekymring tilblivelsen af en ny stor religion, men udviklede også deres fortolkning, som siden vandrede videre til Europa. Også muslimerne havde imidlertid mange forskellige forståelser af Muhammad. Vi skal se på sunni- og shiamuslimernes udlægninger af religionens tidlige historie, men også de senere muslimske mystikere, sufierne. Endelig fokuserer vi på udviklingerne i det 20. og 21. århundrede i synet på Muhammad, såvel i Europa som i Mellemøsten.

Jakob Skovgaard-Petersen er professor i islam og den arabiske verden på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. Han forsker i præmoderne og moderne islam, muslimske lærde og intellektuelle, religion og politik i den arabiske verden, muslimske sekter, islamisk lov og islam i arabiske medier.


19. februar 2024 kl. 19:00

Louise Nyholm Kallestrup, Professor i historie ved SDU: En gudfrygtig konge og trolddomsforfølger

Louise Nyholm Kallestrup er professor i historie ved SDU og har forsket i trolddomsforfølgelser i mere end 20 år.

Allerede som studerende kastede Louise Nyholm Kallestrup sig over historiske kilder til belysning af den periode i europæisk historie, hvor primært kvinder blev hængt ud og straffet hårdt for hekseri og trolddomskunst. Siden har hun kortlagt et hav af kilder og på den baggrund lagt et puslespil om heksene og deres forfølgere, som har givet os en ny og mere helstøbt indsigt i en vigtig epoke i vores fælles fortid.

I øjeblikket leder hun et projekt om gudfrygtighed og trolddom, hvor hendes eget delprojekt omhandler Christian 4. og trolddomsforfølgelserne.

Christian 4. er en af danmarkshistoriens mest kendte – og omstridte – konger. Han er kendt som renæssancekongen, der gav København smukke bygningsværker som Rundetårn og Børsen, men også som den politiske fantast, der kørte rigets finanser i sænk i Trediveårskrigen. Og så er han blevet kaldet Heksejægerkongen, fordi han aktivt blandede sig i flere processer mod formodede hekse. I foredraget skal vi høre om nogle af de kendte sager og prøve at forstå, hvilken rolle Christian 4. spillede i sagerne, men også hvorfor han fandt det vigtigt som konge at engagere sig.


18. marts 2024 kl. 19:00

Frits Ahlefeldt, Journalist og tegner: Alt det fantastiske vandring kan

Frits Ahlefeldt vil i foredraget fortælle personlige historier, krydret med tankevækkende fakta om, hvordan det at gå kan gøre både vores liv, steder og byer langt bedre. At vandre kan også hjælpe til at holde vores fællesskaber levende og nærværende i en tid med stadigt større udfordringer både globalt, lokalt og for hver enkelt af os.

Og der sker meget i øjeblikket, for det at gå har vist sig på samme tid at kunne hjælpe os i forhold til klimaudfordringer, tab af biodiversitet og ikke mindst de udfordringer, som flere og flere oplever omkring ensomhed, skrøbelighed og tab af mening og fællesskab. Det bliver en aften med oplevede historier, tegnede anekdoter, viden og fortællinger om de vandrere og originaler, som går forrest i Danmark. Frits Ahlefeldt er journalist og tegner. Han har vandret Danmark tyndt og dækket vandring herhjemme i mere end tyve år. Samtidig følger han de nyeste trends og tendenser inden for det at gå, både i Danmark og i udlandet, og står blandt andet bag et af Danmarks største sites om danske vandreruter:

Frits Ahlefeldt fortæller også om sin tur Danmark rundt langs havet, en over 2000 km vandring langs vandet for at binde stederne langs de danske kyster sammen til en national kyststi.


4. april 2024 kl. 19:00

Anna Juul, Satiriker: Satirikeren Anna Juul er psykisk syg: Er systemet lige så sygt?

(Foto: Fryd Frydendahl – fra Folkemødet 2023)

Vi kender hende mest som den sjove og satiriske manuskriptforfatter til Den Korte Radioavis på den hedengangne Radio24syv – eller som hovedpersonen Veronika Katinka i DR3-serien Min kamp.

Men for 30-årige Anna Juul er psykisk sygdom hverdag. Og det fortæller hun gerne om. Jeg har fuld plade i psykiatrien, siger hun.

Jeg er glad for at have fået diagnoser. Og jeg er glad for, at min sygdom bliver taget alvorligt. Men jeg sætter spørgsmål ved, om det psykiatriske system er til den store hjælp for psykisk syge mennesker.

Jeg kan sagtens arbejde, og jeg synes også, jeg har et godt liv.  Men det ér et problem at være psykisk syg, og det ér sværere for mig end for andre mennesker. Det tror jeg skyldes, at samfundet er virkelig dårligt indrettet for folk, der falder lidt uden for normalen. Vi har et samfund, hvor vi kun kan snakke om de svære ting, når de er overstået.

Jeg vil det modsatte: nemlig tale åbent og ærligt og upfront om alt det svære. Og med humor. Man kan jo sagtens grine og være ulykkelig på samme tid.

Og netop humor gør Anna Juul ekstra værd at lytte til. Hun kan fortælle om psykisk sygdom, uden at vi alle sammen ryger ned i kulkælderen.

 


11. april 2024 kl. 19:00

Jørn Brøndal, Professor i amerikanske studier ved SDU: Skæbnevalget i USA – Præsidentvalgets spilleregler og det amerikanske demokrati

Jørn Brøndal er professor i amerikanske studier og leder af Center for Amerikanske Studier ved SDU. Han optræder meget ofte som kommentator på radio og tv (Deadline fx), ikke mindst ved dækningen af amerikansk politik og racerelaterede spørgsmål.

I 2020 vandt Jørn Brøndal Syddansk Universitets forskningsformidlingspris 2020. Han er en særdeles rutineret foredragsholder, som med stor indsigt livligt deler ud af viden, grafiske eksempler og klare pointer.

I sit foredrag gør Brøndal status over den politiske situation i USA op til præsidentvalget den 5. november 2024.

Hvordan foregår et præsidentvalg? Hvad er primærvalgene for en størrelse?  Hvem fremstår som de stærkeste kandidater? Hvad er baggrunden for den voldsomme politiske polarisering i USA?  Hvad afgør mon præsidentvalget? Fungerer USA’s demokrati overhovedet?

Spørgsmålene hober sig op. Tag med på en rutsjebanetur gennem de seneste års amerikansk politik, samt et kig i krystalkuglen, når Jørn Brøndal tager disse og en række relaterede spørgsmål op til behandling.

Efter Brøndals foredrag er der ingen tvivl om, at vi er godt klædt på til at følge de kommende måneders primærvalg og selve præsidentvalget.


4. juni 2024 kl. 19:00

Sofie Buch Hoyer, Ansvarshavende redaktør på Højskolebladet: Grundlovsmøde

Odense Højskoleforening har tradition for at holde sine grundlovsmøder forskudt i forhold til selve grundlovsdagen den 5. juni. Det gør vi bl.a. for at holde os fri af de partipolitiske møder og de efterhånden mange større regionale arrangementer. Foredragsholderne har hos os vide rammer for og frihed til at belyse demokratiet, som det opfattes og udvikler sig i en mere og mere globaliseret verden.

Denne gang får vi besøg af Sofie Buch Hoyer. Født i 1990 og opvokset på Lolland-Falster.

Til daglig ansvarshavende redaktør på Højskolebladet, Danmarks ældste kulturmagasin, samt selvstændig moderator, ordstyrer og konferencier.

BA i journalistik ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og University of Hong Kong. Uddannet fra Dagbladet Politiken.

Hun har tidligere arbejdet som nyhedsreporter på Politiken og som redaktionschef på RÆSON, ligesom hun har rejst i Asien og Oceanien og rapporteret for medier som CNN International, TV 2 Nyhederne, Radio24syv og Ud&Se.

Hun har løbende undervist på en håndfuld forskellige højskoler i journalistik, medier, politik og kommunikation. I 2019 var hun med til at starte Roskilde Festival Højskole.