Trivsel og fællesskab er to sider af samme sag

Et målrettet fokus på elevtrivsel har været del af Sct. Knuds Gymnasiums DNA i mange år. Både i skolestrategien for 2015-2020 og i den igangværende strategi for 2020-2025 er trivsel ét af fire indsatsområder. Vi ønsker som skole at understøtte og facilitere, at eleverne oplever tre år, hvor de udvikler sig både fagligt og personligt – i behagelige rammer, hvor det er trygt at færdes, og hvor man inviteres ind i fællesskabet, uanset køn, etnicitet og politisk overbevisning.

Vi lykkes med flere af vores indsatser, og det viser sig blandt andet ved, at vi tilbagevendende placerer os højt på listen, når Børne- og Undervisningsministeriet i de årlige trivselsmålinger evaluerer elevernes trivsel på gymnasierne. Det ændrer ikke på, at vi på alle ungdomsuddannelser – også på Sct. Knuds Gymnasium – oplever, at en ikke uvæsentlig del af eleverne oplever periodevise trivselsproblemer.

Det er tydeligt i de mange undersøgelser af trivselsproblematikker, at fællesskabet er en del af løsningen, hvis vi skal bremse en negativ udvikling. Alle skal føle sig som del af fællesskaber, både i den enkelte klasse og på tværs af klasserne.

Skolen er en del af Uddannelsesforum, og som et led i dette partnerskab har skolen udarbejdet nedenstående alkoholpolitik.

Hov, indholdet her benytter cookies

For at se indholdet her kræver det, at du opdaterer dit samtykke og accepterer "Marketing cookies".

Opdater samtykke