Undervisningen på Sct. Knuds Gymnasium tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets læreplaner for de enkelte fag.

Læreplanerne beskriver de enkelte fags mål og indhold såvel som undervisnings- og evalueringsformer.

Til eksamen skal du som elev vurderes på, hvorvidt du lever op til de faglige mål, som er beskrevet i læreplanen.

STX-fagenes læreplaner

2017 – fælles- og studieretningsfag

Samlet oversigt

Valgfag

Samlet oversigt

2020 – justeringer i læreplaner

Samlet oversigt

2022 – justeringer i læreplaner

Samlet oversigt