Elever på Sct. Knuds Gymnasium
udvikler i et sundt og udfordrende læringsmiljø faglige og sociale kompetencer, som ruster dem til videregående uddannelser og til at være åbne og kritiske samfundsborgere i et komplekst samfund.

Visionen afspejler, at vi på Sct. Knuds Gymnasium har fokus på fællesskab, faglighed og udvikling.

Vi tror på, at faglighed og udvikling kun har optimale rammer, hvis skolens elever og ansatte trives. Derfor er fællesskab vigtigt for os. Det vægtes højt, at skolen har et godt socialt miljø med plads til alle. Det sker, når samværet mellem eleverne indbyrdes, og mellem elever og personale, er kendetegnet ved gensidig respekt.

Faglighed sigter til, at undervisningen og skolens øvrige opgaver varetages af et engageret og kompetent personale, og til at eleverne har en klar forståelse af, at de har et ansvar for at lære ved at forholde sig seriøst, engageret og aktivt til undervisningen. Det er målet, at alle elever udnytter og udvikler deres evner bedst muligt.

Vi er på skolen optaget af at følge med tiden. Skolen forbereder elever til et globalt samfund i hastig udvikling. Vi er derfor åbne og positive over for faglig og pædagogisk nytænkning, og udvikling (fagligt såvel som didaktisk), er derfor et naturligt omdrejningspunkt på skolen. Samtidig understøtter vi elevernes personlige udvikling mod at blive åbne og kritiske samfundsborgere.