Elever på Sct. Knuds Gymnasium
udvikler faglige og sociale kompetencer i et sundt og udfordrende læringsmiljø, som ruster dem til videregående uddannelser og til at være åbne og kritiske samfundsborgere i et komplekst samfund.

Indsatsområder

I årene 2020-2025 er vores strategiplans indsatsområder:

 1. Studiekompetencer

  • Styrkelse af lektiecafé
  • Pilotprojekt med peer-to-peer
  • Peer-to-peer på tværs af årgange
  • Ejerskab i elevgruppen til store opgaver og projekter
  • Alumnedag
 2. Trivsel

  • Sociale arrangementer 
  • Tydeliggørelse af muligheder for elevengagement uden for undervisningen
  • Udvidet intro2
  • Håndtering af præstationskulturen
  • Styrkelse af den kollegiale trivsel
 3. Bæredygtighed

  • Grønne udearealer
  • Affald og genbrug med omtanke
  • Bæredygtig energiforsyning og energiforbrug
  • Bæredygtighed i undervisningen
 4. Udsyn

  • Studieretning med fokus på teknologi
  • Arrangementer på skolen åbnes for lokalsamfundet
  • Undervisning ud af boksen
  • Undervisning af elever i grundskolen
  • Kulturmøder

Se også menuen Trivsel