Gæstepolitik

Sct. Knuds Gymnasium får mange henvendelser fra enkeltpersoner og organisationer, som ønsker at komme i dialog med skolens elever. Overordnet kan henvendelserne placeres i fire kategorier:

  • Politikere 
  • Interesseorganisationer 
  • Offentlige myndigheder 
  • Kommercielle virksomheder 


Det gælder for alle fire kategorier, at vi ikke ønsker uanmeldte besøg på skolen. Skolen er en arbejdsplads, og vi ønsker at sikre gode arbejdsvilkår for elever og personale. Vi frabeder os derfor uanmeldte besøg både på skolens udearealer og inde i skolens bygninger. 
Gæster skal derfor altid have en aftale. Når det er nødvendigt med forudgående aftale, er det for at sikre, at skolen har et overblik over, hvilke eksterne personer, der befinder sig på skolen og med hvilket ærinde. Det er desuden for at forebygge, at der i de samme uger er for mange gæster på samme tid. Endelig er det for at forebygge, at elever og personale kontaktes af personer, hvis formål med besøget ikke stemmer overens med skolens værdier og gæstepolitik.

Læs mere i folderen nedenfor.