Gymnasiet generelt

Bliv klogere på stx

Scroll ned

Hvad er gymnasiet?

Inden du træffer dit endelige valg af ungdomsuddannelse, skal du sikre dig, at den giver adgang til uddannelser, der ligger inden for dine interesseområder. Du skal også være opmærksom på, at de fire ungdomsuddannelser hver især repræsenterer forskellige skoleformer og skoletraditioner. Hvis du vil have det maksimale udbytte af din ungdomsuddannelse, er det afgørende, at du vælger en uddannelse, der passer såvel til dine evner og interesser som til dine arbejdsvaner og dit temperament.

Stx er i lighed med hhx, htx og hf adgangsgivende til videregående uddannelser.

Fælles for de fire ungdomsuddannelser er, at de er boglige. Er du ikke interesseret i at forberede dig til undervisningen hver dag – såvel mundtligt som skriftligt – skal du orientere dig i en anden retning.

Hvad er en almen studentereksamen (stx)?

Gymnasieuddannelsen er en treårig ungdomsuddannelse med et grundforløb på ca. 10 uger efterfulgt af et studieretningsforløb på 2 ¾ år.

Det almene gymnasium giver dig en bred uddannelse inden for naturvidenskab, humanistiske fag, sprog, samfundsvidenskab og kunstneriske fag.

Grundforløbet er fælles for alle. Formålet med grundforløbet er at give dig en faglig baggrundsviden og introducere dig til nogle af arbejdsmetoderne i gymnasiet. I grundforløbet får du samtidig en god baggrund for at vælge og gennemføre en studieretning. Grundforløbet består af fællesfagene dansk, engelsk, idræt, matematik og samfundsfag samt Almen Sprogforståelse (AP) og Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV). Desuden skal du vælge et kunstnerisk fag mellem billedkunst, mediefag og musik. Undervisningen er tilrettelagt, så der foregår det samme på tværs af grundforløbsklasserne. Det betyder, at du ikke skal bekymre dig om, at du med stor sandsynlighed skifter undervisere i fagene efter grundforløbet, for de nye undervisere ved præcist, hvad der er arbejdet med, og de tager fat, hvor den tidligere underviser slap.

Studieretningsforløbet, som du selv vælger, giver mulighed for faglig fordybelse. De obligatoriske fag er fælles for alle studieretninger. Dertil kommer normalt to studieretningsfag og 1-2 valgfag. Gennem valg af studieretningsfag og valgfag får du mulighed for at tone din uddannelse.

Hvordan er gymnasieforløbet opbygget?

Gymnasieforløbet er delt i et grundforløb af ca. 11 ugers varighed, der er fælles for alle gymnasiale ungdomsuddannelser, og et studieretningsforløb af 2 ¾ års varighed.

På Sct. Knuds Gymnasium tilbyder vi 12 forskellige studieretninger med hver sin profil. I slutningen af grundforløbet afgiver du dit ønske om studieretning. Det er også på dette tidspunkt, du vælger dit andet fremmedsprog – fransk, spansk eller tysk.

Hvad er gymnasiet også?

Det faglige står naturligvis centralt i undervisningen, men skolen byder også på mange andre aktiviteter som fx samlinger, fællestimer, temadage og vores legendariske idrætsdag. I løbet af gymnasieforløbet kommer du ligeledes til at deltage i ekskursioner og/eller i en studierejse til udlandet.

Efter skoletid kan du deltage i frivillige aktiviteter inden for sport, musik og billedkunst, du kan deltage i studiekredse, fx akademier for kunst og litteratur arrangeret af Odense stx og hf (OS), eller være med i den årlige skoleforestilling. Et par gange om ugen kan du benytte dig af studiecaféen, hvor du i forbindelse med det skriftlige hjemmearbejde kan få vejledning og hjælp af en lærer. Lærere og elever på skolen arrangerer også løbende aktiviteter efter skoletid. Det kan være brætspilsaften, fællesspisning og meget andet. Du kan følge med i invitationerne på skolens elektroniske tavler og på hjemmesiden under Aktiviteter > Efter skoletid.

I elevrådet og i skolens faste udvalg kan du være med til at behandle aktuelle sager og projekter, der bl.a. forelægges af skolens elever, lærere og ledelse eller elevorganisationerne.

Endelig kan du i SKL / Cafékomitéen – skolens festforening / fredagscaféarrangører for elever og lærere – være med til at stå for at planlægge skolefester, fredagscaféer og andre arrangementer af underholdende, festlig eller kunstnerisk art.