Medlemmer

Sammensætning af bestyrelsen ved Sct. Knuds Gymnasium

Marianne Holmer
 · formand, repræsentant for Syddansk Universitet

Vibeke Normann Andersen
 · næstformand, repræsentant for erhvervslivet

Finn Holm Ewald
 · Børn- og Ungeforvaltningen

Helene Borch Grønlund
 · Forældreforeningen

Christoffer Lilleholt
 · Odense byråd

Lone Thellesen
 · repræsentant for kulturlivet

Briet Huld Helgadóttir og Selma Kjestine Jasmund Mose
 · elevrådsrepræsentanter

Helene Hannibal og Peter Ole Dallmann
 · medarbejderrepræsentanter

I møderne deltager desuden:
Susan Mose
· rektor
Thomas Secher Lund
· vicerektor

Forretningsorden og vedtægt