Medlemmer

Sammensætning af bestyrelsen ved Sct. Knuds Gymnasium

Marianne Holmer
 · formand, udpeget af rektor for Syddansk Universitet

Jimmy Jørgensen
 · næstformand, udpeget ved selvsupplering fra erhvervslivet i Odense

Finn Holm Ewald
 · udpeget af Skolelederforeningen i Odense Kommune

Helene Borch Grønlund
 · Forældreforeningen

Birgitte Nørrelund
 · udpeget af kommunalbestyrelserne i regionen

Sebastian Gjerulfsen
 · udpeget ved selvsupplering fra en organisation med relevans for unges trivsel

Selma Kjestine Jasmund Mose og Benjamin Sarajlic
 · elevrådsrepræsentanter

Helene Hannibal og Jesper Ruggaard Mebus
 · medarbejderrepræsentanter

I møderne deltager desuden:
Susan Mose
· rektor
Thomas Secher Lund
· vicerektor

Forretningsorden og vedtægt