Indblik og udsyn

Vi er en skole med internationalt udsyn, og vi lægger vægt på, at eleverne på forskellige måder lærer om betydningen af deres eget og Danmarks internationale engagement.

Vi ser internationaliseringen som en naturlig forlængelse af uddannelsespolitiske ønsker om at give de unge kompetencer til at begå sig i en international verden; der er både faglige og personlige gevinster ved at deltage i internationale aktiviteter.
Vi har været involveret i forskellige aktiviteter med internationalt islæt, og vi forsøger løbende at igangsætte nye initiativer, som kan hjælpe eleverne til at orientere sig mod den globale virkelighed.

Eksempler på skolens internationale engagement:

  • vores internationale klasser (studieretningerne med engelsk A, spansk eller tysk A og samfundsfag B) er på enten udveksling eller sprogskoleophold i henholdsvis USA og Spanien eller Tyskland
  • udveksling med en tysk skole i Berlin
  • studierejser for alle klasser i 2.g og nogle klasser og/eller valghold i 3.g
  • medlemskab af netværket Globale Gymnasier
  • globalt udsyn i undervisningen
  • ca. 4-6 udvekslingselever på skolen hvert år
  • skolen sender en gruppe elever til Model United Nations i Nyborg.

Samarbejde med USA

 

Udvekslingsprojekt med Indien

Kontakt

Du kan altid kontakte vores internationale koordinator, hvis du har spørgsmål til vores internationale projekt – eller hvis du har ideer til nye samarbejdspartnere til os.

Jette Høj-Larsen Initialer: JH Fag: Engelsk, Historie