Skolen har fire studievejledere, der træffes i de faste træffetider, efter aftale på studievejlederkontoret eller via mail.

Hver klasse har en fast studievejleder, der kan vejlede eleverne om faglige, sociale, økonomiske og personlige forhold i løbet af skoletiden. Vejledningen sker i form af timer med hele klassen eller gennem samtaler med den enkelte elev.

Forældrene er også velkomne til at kontakte studievejlederne, evt. gennem skolens administration.

Træffetider

De enkelte studievejlederes faste træffetider fremgår af deres skema i Lectio. Forældre, der ikke har adgang til Lectio er velkomne til at kontakte skolens administration med henblik på at få oplyst træffetider.

Kontakt

– telefon via skolens hovednummer: 6311 5660

– telefon direkte: 6311 5677

Se også Sikker og fortrolig kommunikation

Anne Helene Rudloff Leth Sørensen Initialer: SOE Fag: Dansk, Tysk
Lisbeth Asmussen Initialer: LI Fag: Dansk, Tysk
Marianne Lausten Hansen Initialer: MA Fag: Engelsk, Idræt
Nicolai Weile Initialer: NW Fag: Dansk, Engelsk