Lovpligtige offentlige nøgletal

For at kunne foretage et kvalificeret valg af uddannelsesinstitution, skal den enkelte borger kunne sammenligne de aktiviteter og mål, skolerne og uddannelsesinstitutionerne arbejder med, og de resultater, der opnås. Institutionerne er ikke selv umiddelbart i stand til at tilvejebringe alle disse oplysninger, idet de blandt andet vedrører elever/studerendes færden, efter at de har forladt institutionen.
Undervisningsministeriet stiller derfor oplysninger til rådighed for offentligheden og uddannelsesinstitutionerne.

For de gymnasiale uddannelser er nøgletallene følgende: 

  • Antal fuldførte og fuldførelsesprocent
  • Overgang til uddannelse 
  • Karakterer. 

Herunder vises på de ovenfor anførte områder nøgletal for Sct. Knuds Gymnasium. Disse opdateres ultimo hvert år, efter Undervisningsministeriet har offentliggjort de seneste nøgletal sædvanligvis i november.

Nøgletallene stammer fra Undervisningsministeriets Databank. 

Se Overordnet overblik for Sct. Knuds Gymnasium.

Antal fuldførte

Se video herunder for for navigation i databanken:

 

Fuldførelsesprocent

Se video herunder for for navigation i databanken:

I de seneste fem opgjorte skoleår er fuldførelsesprocenten derfor:

2021-2022: 92,4%
2020-2021: 89,5%
2019-2020: 93,9%
2018-2019: 93,6%
2017-2018: 88,6%

Overgang til uddannelse

Se video herunder for for navigation i databanken:

 

Karakterer

Se video herunder for for navigation i databanken: