Læsevejledning

Lektiemængden er stor i gymnasiet. Man skal være i stand til at læse rimelig hurtigt og sikkert for at kunne følge med. I sig selv giver det at gå på gymnasiet en masse læsetræning. Derudover skal alle elever have et læsetræningsforløb i 1.g, som gennemføres af lærerne med støtte fra læsevejlederen. Læsetræningsforløbet giver teknikker til at læse hurtigere og til bedre at kunne forstå faglige tekster.

Nogle elever har særlige problemer med læsning og stavning. Det kan være ordblindhed eller andre problemer med at læse hurtigt nok og stave nogenlunde sikkert. På Sct. Knuds Gymnasium screener vi alle elever i starten af 1.g for at finde ud af, hvem der eventuelt har brug for ekstra hjælp. Er man ordblind, får man tilbudt et program til computeren, som hjælper med læsning og stavning, og instruktion i at bruge programmet. Desuden kan man få forlænget forberedelsestid til årsprøver og eksamener. Ordblindhed har ikke noget med intelligens at gøre, og vi har mange ordblinde elever, der klarer sig godt med de støttemuligheder, der findes i gymnasiet.

Kontakt

Du kan altid kontakte vores læsevejleder, hvis du har spørgsmål.

Signe Rugård Poulsen Initialer: SP Fag: Billedkunst, Dansk

Matematikvejledning

Elever, der begynder i gymnasiet, kommer med forskellige faglige forudsætninger og ​har derfor forskellige styrker og svagheder. Det er fx ikke ualmindeligt at have enkelte emner fra matematikundervisningen, man ikke helt har styr på. Men hvis det er det helt grundlæggende, som det kniber med, så er der brug for særlig hjælp.
Matematikvejlederen​ på gymnasiet støtter og hjælper elever med særlige matematikproblemer. I begyndelsen af oktober i grundforløbet bliver alle screenet i matematik. Denne screening kan måske være med til at vise, om en elev har netop sådanne grundlæggende matematikvanskeligheder.

Alle med brug for hjælp bliver tilbudt at deltage i et særligt tilrettelagt undervisningsforløb. Her foregår undervisningen i små grupper sideløbende med den daglige matematikundervisning i klassen.​​ Hvis det viser sig, at der er behov for særlig hjælp, vil matematiklærerne på baggrund af en samtale med eleven evt. henvise til skolens matematikvejleder, Birgit Henriksen. Elever, der er interesserede i at få hjælp, kan igennem forskellige tilbud i løbet af året blive guidet i den rigtige retning – fx er der nogle særlige matematikforløb som en del af nogle særlige 130-timerspuljefor​løb.

Den bagvedliggende idé er altså at støtte eleven i at hjælpe sig selv med at få den grundlæggende matematik til at falde bedre på plads, så al den nye matematik, der skal læres i gymnasiet, kan bygges ovenpå.

​Hvis matematikscreeningen ikke giver anledning til bekymring, men en elev selv føler særlige matematikudfordringer, som med fordel kan drøftes med en fagperson, er man altid velkommen til i første omgang at kontakte sin matematiklærer eller en teamlærer, som hjælper med at få kontakt til ​matematikvejlederen.

Kontakt

Du kan altid kontakte vores matematikvejleder, hvis du har spørgsmål.

Birgit Lund Henriksen Initialer: BH Fag: Bioteknologi, Kemi, Matematik