Du skal til optagelsesprøve, hvis

  • du ansøger fra en prøvefri skole
  • du ikke har 2. fremmedsprog fra grundskolen
  • du har søgt om optagelse for sent (frist 1. marts)
  • du bliver vurderet ikke-uddannelsesparat ved den endelige uddannelsesparathedsvurdering ca. 1. juni
  • du søger fra 10. klasse og ikke har aflagt folkeskolens 9. klasse-prøver ved afslutningen af 9. klasse.

Vejledende optagelsesprøve 1

Vejledende optagelsesprøve 2

Vejledende optagelsesprøve 2022


Praktiske oplysninger

Der er hvert år i alt fire datoer med optagelsesprøver; den første afholdes i slutningen af april, og den sidste i begyndelsen af august.

Når du ansøger om optagelse gennem optagelse.dk, bliver du indkaldt til en af prøverne. Hvis fx du skal til optagelsesprøve, fordi du går på en prøvefri skole, bliver du indkaldt til optagelsesprøven i april, mens du bliver indkaldt til en optagelsesprøve i juni eller august, hvis du skal til optagelsesprøve på baggrund af manglende uddannelsesparathedsvurdering eller ikke-opnået karakterkrav.

I juni og august har vi tradition for at samle alle optagelsesprøvedeltagere på en af de fire odenseanske STX-skoler, så du kan altså blive indkaldt til en optagelsesprøve på en skole, der ikke er den, du søger optagelse på. Prøven er dog den samme i hele landet og er centralt stillet fra Undervisningsministeriet. Prøven rettes af to censorer, der er udpeget af Undervisningsministeriet.

Når du bliver indkaldt til optagelsesprøven får du et brev med alle oplysninger om tid & sted, hvad du skal medbringe, hvilke hjælpemidler der er tilladte osv. Der står også information om, hvordan du tilmelder dig optagelsesprøven.

Eksempel på indkaldelse til optagelsesprøve