Du skal til optagelsesprøve, hvis

  • du ansøger fra en prøvefri skole
  • du ikke har 2. fremmedsprog fra grundskolen
  • du har søgt om optagelse for sent (frist 1. marts)
  • du bliver vurderet ikke-uddannelsesparat ved den endelige uddannelsesparathedsvurdering ca. 1. juni
  • du søger fra 10. klasse og ikke har aflagt folkeskolens 9. klasse-prøver ved afslutningen af 9. klasse.

Vejledende optagelsesprøve 1

Vejledende optagelsesprøve 2