Elevtrivsel og undervisningsmiljø

Scroll ned

Sct. Knuds Gymnasiums kvalitetsmål

Vores kvalitetsmål på områderne elevtrivsel og elevfastholdelse er, at:

  • samtlige elever, der i handling eller ord viser tegn på mistrivsel i en klasse, tilbydes samtale med en studievejleder og følges løbende
  • elever, der afslutter deres uddannelse på Sct. Knuds Gymnasium i utide, hjælpes så vidt muligt videre til en anden uddannelse, jf. skolens tilslutning til Garantiskolen på Fyn. Ingen elever udmeldes i utide uden en anden uddannelsesplan, medmindre UU og/eller SSP i Odense er orienteret
  • Sct. Knuds Gymnasium i den nationale elevtrivselsmåling skal ligge i den bedste tredjedel i forhold til landsresultatet. Dette mål er sat ud fra en betragtning om, at skolens elevgrundlag (inkl. socioøkonomiske referencer) bør føre til et sådant mål.