Vi samarbejder med en række eksterne netværk m.m., som du her på siden kan læse mere om:

 

Akademiet for talentfulde unge (ATU)

ATU er et bredt 2-årigt diplomprogram til de dygtigste elever i gymnasiet. Undervisningen foregår efter skole sammen med hundredvis af videbegærlige og skarpe unge hjerner og hjerter, og programmet består bl.a. af

 • forelæsninger, oplæg og workshops med førende forskere, opinionsledere, virksomheder og andre eksperter inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora.
 • hjælp til studie- og karriereafklaring via besøg på universiteter, organisationer og virksomheder
 • konkrete studieværktøjer, som fx akademisk opgaveskrivning, skriftlig formidling og præsentationsteknik
 • personlig udvikling i et stimulerende og udfordrende fagligt og socialt fællesskab med andre unge talenter. Fokus ligger på motivation, mål, samarbejde og feedback.

ATU logo


Cambridge English Advanced

Cambridge English Advanced er et netværk med mere end 9000 undervisningsinstitutioner over hele verden. Mange engelske og amerikanske universiteter, samt internationale virksomheder og organisationer, anerkender Cambridge English-eksamenen som sprogligt adgangsgivende.
Du kan læse mere på siden Cambridge English.
Cambridge English Advanced logo


DAPS – Det AlmenPædagogiske Samarbejde på Fyn

DAPS er et netværk, som har til formål at styrke STX- og HF-skolerne på Fyn gennem et samarbejde om pædagogisk og didaktisk udvikling.
Skolernes vilkår for undervisning og læring skal løbende vedligeholdes og justeres – både i lyset af de udfordringer, hvormed omverden og fremtid møder elever, lærere og ledere, og i lyset af de muligheder elever og skole har for at gøre sig gældende i denne omverden og i denne fremtid.
DAPS består af en arbejdsgruppe sammensat af to rektorer og tre lærerrepræsentanter og arrangerer fx møder og kurser med aktuelt og relevant indhold for skolernes undervisere og ledelser.
DAPS logo


Faglige olympiader og øvrige konkurrencer

Vores dygtige elever får i deres gymnasietid mulighed for at deltage i en række faglige konkurrencer – fx


Globale Gymnasier

Globale Gymnasier er et netværk af danske gymnasier, der dels tilbyder en række aktiviteter for enkeltelever og dels udvikler materiale, afholder kurser, netværksmøder o.l. for vores undervisere.
Du kan læse mere på siden for Globale Gymnasier.

globalegymnasier-logo


Intrface

Intrface er et netværk for danske uddannelsesinstitutioner og museer om samarbejde, læring og videndeling institutionerne imellem. Formålet er at skolerne og deres partnermuseum sammen udvikler og gennemfører museumsbaseret undervisning. Sct. Knuds Gymnasiums partnermuseum er Odense Bys Museer. Intrface i Danmark er en del af Intrface europe.

Intrface logo


Netwerk / Ventilen

Vi samarbejder med Ventilen Danmark om projekt Netwerk, der har til formål at sikre et klassefællesskab, der modvirker ensomhed i elevgruppen. Ved at introducere Netwerk fra dag ét i grundforløbet, sikrer vi en tryg base, der styrker elevernes faglige og sociale udvikling. Et stærkt socialt sammenhold fra starten er noget af det, der kan holde elever fra at droppe ud af deres ungdomsuddannelse. Organisationen Netwerk er støttet af Maryfonden.


NGO-organisationer

Der er løbende mindre elevgrupper, der arbejder sammen med NGO-organisationer om fx indsamlinger og aktiviteter for og med unge. Det kan fx være

 • Danmarksindsamlingen
 • Operation Dagsværk
 • Ungdommens Røde Kors

Odense Højskoleforening

Sct. Knuds Gymnasium samarbejder via vores forældreforening med Odense Højskoleforening, som låner vores lokaliteter til en række foredrag i løbet af skoleåret. Skolens elever, underviserer og medlemmer af forældreforeningen har gratis adgang til foredragsarrangementerne, som ofte behandler faglige emner, der kan indgå i et undervisningsforløb.

Du kan læse mere på siden Odense Højskoleforening.


OS – Odense STX og HF

Odense STX og HF (OS) er et samarbejde mellem de fire odenseanske STX-gymnasier, der ser fordele og udvikling i at arbejde sammen og synliggøre STX og HF. Odense STX og HF ønsker at drage fordel af et samarbejde, hvor vejlednings- og brobygningsindsatsen forbedres. Desuden samarbejder skolerne om såvel faglige som sociale aktiviteter og tilbud for eleverne.

Odense STX og HF


Psykologordning

Psykologordningen er et tilbud om psykologhjælp til vores elever. Psykologordningen er et samarbejde mellem alle de fynske stx- og hf-uddannelser og elever henvises til Psykologordningen via studievejledere, uddannelsesledere eller rektorer på de tilknyttede skoler. Psykologordningens kerneopgaver er dels at hjælpe unge med begyndende psykiske problemer og dels løbende at udvikle og opkvalificere vejlederfunktionen i kontakten med eleverne for at mindske sårbare elevers frafald.


Røgfrit Odense

Sct. Knuds Gymnasium er i et partnerskab med blandt andre Odense Kommune med henblik på at Odense skal være røgfri by for unge i 2030.
Som en del af projektet samarbejder vi med den årligt tilbagevendende kampagne Kys bedre Odense.
Du kan læse mere på siden for Røgfrit Odense.


Talentarbejde

Skolen indgår i en række formaliserede talentprogrammer, hvor vores elever som et ekstra tilbud til undervisningen kan blive udfordret udenfor det almindelige skema:

Science Talenter har til huse på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø og har som formål at

 • inspirere undervisere
 • afholdercamps og events for unge naturvidenskabelige talenter
 • hjælpe med at skabe talentudviklingsmiljøer på landets skoler
 • skabe og facilitere netværk for talenterne
 • skabe dialog og debat om talentpleje.

Science talenter logo

Danske Science Gymnasier (DASG) er et netværk af almene og tekniske gymnasieskoler, som kan og vil gøre en særlig indsats for at udvikle undervisningen i matematik og naturvidenskabelige fag. Netværket udvikler undervisningsmaterialer, og skolerne i netværket skal have som målsætning at ville bidrage til den fagligt pædagogiske udvikling af matematik og de naturvidenskabelige fag samt være villige til at stille lærerressourcer til rådighed herfor.

Danske Science Gymnasier logo

Forskerspirer-projektet består af gymnasieelever, der udvikler deres akademiske talent i et stærkt fællesskab med andre forskerspirer. Her fordyber de sig i et emne, de brænder for. I samarbejde med en forsker argumenterer den enkelte for, hvorfor spørgsmålet skal besvares, og hvordan det gøres. Forskerspirer-projektet er for selvstændige elever med et stort fagligt overskud, for det kræver initiativ, tid og fokus.

Forskerspirer logo


Team Danmark

Som godkendt Team Danmark-ungdomsuddannelse kan vi tilbyde en 4-årig STX-uddannelse i samarbejde med Team Danmark.

Team Danmark-elever kan få en sportslig godkendelse, hvis den pågældende idræts forbund har en aftale med Team Danmark, og eleverne opfylder de kriterier, som forbundet og Team Danmark har lavet i fællesskab. Med en sportslig godkendelse fra Team Danmark kan du:

 • gøre skolen opmærksom på din status som atlet
 • skabe forståelse for din situation og få fleksibilitet i hverdagen og i forbindelse med eksamen
 • få adgang til supplerende undervisning
 • forlænge din ungdomsuddannelse.

Du kan læse mere på siden for Team Danmark.Team DK logo


Uddannelsesforum

Sct. Knuds Gymnasium er partner i det samarbejdende organ “Uddannelsesforum”, som består af aktører fra Odense Kommune og alle kommunens ungdomsuddannelser.
Uddannelsesforum har som en del af deres arbejde indgået nedenstående aftaler:

2016 – aftale om, at Odense skal være hashfri uddannelsesby i 2025. Dvs. at målet er, at nedbringe antallet af unge, der jævnligt ryger hash, fra 14 til 2%. 2% er grænsen for, hvad der defineres som en ”hashfri” by.

2017 – alkoholkodeks

2022 – “Mere fællesskab – mindre alkohol”

 


Videnskabsklubben

Sct. Knuds Gymnasium er en del af Videnskabsklubben, hvor vores elever kan gå til naturvidenskab i deres fritid.

Tilbuddet henvender sig til elever fra grundskolen, der går i 4-5. klasse. 3-4 gymnasieelever bliver tilknyttet som seniormentorer og bliver klædt på af Videnskabsklubben.dk til at formidle Naturvidenskab for op til 12 miniforskere fordelt på syv eftermiddage hen over efteråret.

Sct. Knuds Gymnasium som værtsskole:

 • Efteråret 2024: Videnskabsklub i Kemi


Aarhus Universitet – Offentlige foredrag i Naturvidenskab via livestreaming

Sct. Knuds Gymnasium er tilknyttet Offentlige foredrag i naturvidenskab.

Vi udvælger hvert semester 1-3 foredrag, som har relevans for vores elever og deres undervisning – primært i de naturvidenskabelige fag, men med et formidlingsaspekt relevante for mange andre fag i fagrækken også. Se de aktuelt planlagte foredrag på Offentlige foredrag i naturvidenskab.

Foredragene er åbne for offentligheden, der er fri entré, og alle er velkomne!