Vi samarbejder med alle øvrige ungdomsuddannelser i Odense Kommune i et netværk under SSP Odense. I dette regi deltager vi i Odense Kommunes ungeundersøgelse, ungeprofilen.

Logo for Ungeprofilen

Formålet med ungeprofilundersøgelsen er at bidrage til at skabe de bedste betingelser for et godt ungdomsliv. Undersøgelsen bidrager med aktuel viden om unges trivsel, sundhed, livsopfattelse og livssituation og dermed til at styrke Odense Kommunes forebyggende indsats i og på tværs af landets kommuner. Undersøgelsen afvikles årligt i perioden fra november til januar.

Den seneste ungeprofilundersøgelse

Den seneste undersøgelse i ungeprofilen er gennemført i december 2020, hvor Odense Kommune har indsamlet 3903 besvarelser på tværs af ungdomsuddannelserne og 10. klasses-elever.
Sct. Knuds Gymnasium har bidraget med 778 elevbesvarelser.

I lyset af skolens arbejde med trivselsindsatser hæfter vi os ved tendenser på områderne Hvordan har du det? og Uddannelse.

I de nedenstående tendenser angives resultaterne som %-angivelse for Sct. Knuds Gymnasium / den samlede undersøgelse.

Hvordan har du det?

Vores elever vurderer deres generelle trivsel sammenlignet med det samlede resultat på udsagnene:

Jeg har det rigtigt godt for tiden

  • i skolen – 44% / 30%
  • derhjemme – 61% / 51%
  • med vennerne / i fritiden – 62% / 50%

Hvis noget går mig på eller jeg er ked af det, har jeg altid

  • venner at tale med –  73% / 64%
  • voksne at tale med – 70% / 61%

Hele/det meste af tiden de sidste to uger har

  • jeg været glad og i godt humør – 75% / 63%
  • min dagligdag været fyldt med ting, der interesserer mig – 48% / 37%

Uddannelse

Vores elever vurderer deres trivsel på uddannelsen sammenlignet med det samlede resultat på udsagnene:

Jeg føler mig altid som en del af det sociale fællesskab på min skole – 86% / 82%

De sidste 30 dage har der været en / flere dage, hvor jeg ikke er kommet i skole, fordi jeg 

  • har det svært med lærerne – 7,5% / 8,3%
  • har det svært med kammeraterne – 5,7% / 6,4%
  • ikke har lavet lektier eller har været bekymret for fx test/prøver/fremlæggelser – 18,3% / 18,7%