​​​​​​​​​​Statens Uddanne​lsesstøtte – SU

Med ganske få undtagelser er alle studieaktive gymnasieelever, der er fyldt 18 år, berettiget til at modtage SU.
Du skal søge SU på minSU.dk.

Du er berettiget til at modtage SU fra kvartalet efter, du er fyldt 18 år, og din første SU udbetales den sidste bankdag i den første kvartalsmåned, efter du er fyldt 18 år.
Du kan søge om SU en måned før, du er berettiget til at modtage SU, så hvis du ​fx fylder 18 år d. 3. marts, kan du ansøg​e tidligst d. 1. marts om at få SU fra d. 1. april – se også Om SU til ungdomsuddannelser​.

For at modtage SU skal du have NEM-id, NEM-konto og e-Boks, da alle meddelelser fra SU-styrelsen sendes til din e-Boks. Du kan normalt oprette en e-Boks via din netbank​​.

​Du skal være studieaktiv​

Hvis du ikke er studieaktiv, det vil sige, hvis du har så højt fravær, at skolen ikke kan registrere dig som studieaktiv, mister du din SU. Du kan søge om den igen, hvis du igen bliver studieaktiv.

​​​​Så meget ka​​n du få i SU

Beløbet du kan modtage i SU afhænger af din alder og dine forældres indkomst.

Er du udeboende, og er du imellem 18-19 år, er du ikke automatisk berettiget til at få SU som udeboende. Dette skal du søge dispensation om at få. Kontakt din studievejleder for yderligere information. Dispensation​blanketten finder du inde i minSU under fanen “hjælp”. Hvis du får godkendt dispensationen til den høje sats, er beløbet stadig afhængig af dine forældres indkomst.
Når du fylder 20 år, er størrelsen af din SU ikke længere betinget af dine forældre​s indkomst.

SU-indtægt, fritidsarbejde og SU-lån​

Hvis du et år modtager SU og samtidig tjener mere end ca. 8000 kr. om måneden i gennemsnit ud over uddannelsesstøtten, kan du risikere at skulle betale SU tilbage. Hvis du fravælger SU i tide, må du tjene langt mere. Det er også muligt at optage studielån gennem SU.