Det blev i december 2021 lovpligtigt for gymnasieskoler at etablere en whistleblowerordning for ansatte, og Undervisningsministeriet opfordrede i forlængelse heraf uddannelsesinstitutioner til at etablere en frivillig ordning for elever. Dette skal ses som et af flere tiltag for at forebygge seksuel chikane.

Formålet med at etablere en whistleblowerordning for elever er at sikre, at elever, der oplever seksuel chikane enten mod sig selv eller andre, ved, hvor de skal henvende sig for at få rådgivning og eventuel yderligere hjælp. Dette gælder, både når det drejer sig om forhold mellem elever og mellem elever og medarbejdere.

Sct. Knuds Gymnasium har valgt, at vores whistleblowerordning kun er for nuværende ansatte og elever, og vi har derfor placeret dem begge på vores intranet.

Seneste opgørelse over sager

Der har fra etableringen af ordningen frem til udgangen af 2023 ikke været nogen indberetninger i whistleblowerordningen på Sct. Knuds Gymnasium.