Indbydelse til jubilarer

Skolens jubilarer har til og med 2023 været inviteret til dimissionsarrangementet for årets studenter. Da vi efterhånden er så mange studenter, gæster og jubilarer, at vi ikke kan leve op til brandmyndighedernes regler, afvikler skolen fra og med sommeren 2024 et særskilt arrangement for jubilarer. Arrangementet vil hvert år blive afviklet den sidste lørdag før dimission – i 2024 er det lørdag d. 22/6. Jubilarer ankommer kl. 16.00, og arrangementet ventes færdigt kl. 18.00, så de enkelte klasser og årgange eventuelt kan planlægge spisning ude i byen.

Skolen er vært med kaffe og kage ved en reception, hvor rektor eller vicerektor holder tale. Derudover vil der være rundvisning, musikindslag og bar – og måske andre indslag.

Vi håber at se mange gamle alumner, som det pågældende skoleår er enten 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 eller 70-årsjubilar – eller jubilar med endnu flere år på bagen😊?

Udover jubilarer vil også nuværende og tidligere ansatte være inviteret til arrangementet.

Tilmelding til jubilararrangement lørdag d. 22/6 2024 kl. 16-18

OBS: Tilmeldingsfrist d. 1. juni

Se også