Optagelse på stx

Din uddannelsesplan er en plan for din fortsatte uddannelse. Alle elever skal have udarbejdet en uddannelsesplan ved udgangen af 9. og 10. klasse. Uddannelsesplanen, som Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) eller de frie skoler / efterskolerne har ansvaret for, bliver til dit ansøgningsskema. Din ansøgning skal sendes til dit højest prioriterede uddannelsessted: din 1. prioritet. Bemærk at du også skal anføre 2. og 3. prioritet.

Uddannelsesparathedsvurderingen er en vurdering af din uddannelsesparathed. Vurderingen foretages af UU-centret i samarbejde med din skole eller den frie skole / efterskole, der har ansvaret for din uddannelsesplan. Hvis din fri- eller efterskole vurderer, at du er ikke-uddannelsesparat, skal de kontakte UU-centret i din hjemkommune, der foretager en ny vurdering. Dine forældre (hvis du endnu ikke er fyldt 18 år) kan generelt forlange UU-centrets vurdering efterprøvet af en ungdomsuddannelsesinstitution. Ungdomsuddannelsesinstitutionens vurdering er endelig – dvs. du fx ikke kan klage over vurderingen og kun i særlige tilfælde tage den om.

For at opnå retskrav på at blive optaget i gymnasiet, skal du være erklæret uddannelsesparat og have de faglige, personlige og sociale forudsætninger, som er nødvendige for at gennemføre en gymnasial uddannelse.

Hvis du søger optagelse efter 9./10. klasse, skal du have:

 1. ansøgt senest 1. marts om optagelse
  • senest 2 år efter din afsluttede 9. klasses afgangseksamen
  • senest 1 år efter din afsluttede 10. klasses afgangseksamen
 2. afsluttet 9. klasse i folkeskolen eller gennemført undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse
 3. aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver
 4. bestået folkeskolens afgangseksamen
 5. bekræftet det faglige niveau fra din uddannelsesparathedsvurdering med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer eller i de obligatoriske afgangsprøver opnået karaktergennemsnittet 3,0. Hvis sidstnævnte karaktergennemsnit ligger mellem 2,0 og 3,0, skal du til en vejledningssamtale med rektor
 6. modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse (fransk eller tysk).

Hvis du ikke er erklæret uddannelsesparat, men bekræfter dit faglige niveau til folkeskolens afgangseksamen og her opnår et karaktergennemsnit på 6,0, har du retskrav på optagelse.

Hvis du søger optagelse efter 10. klasse, gælder desuden, at du skal:

 1. have modtaget undervisning i 10. klasse i dansk, engelsk og matematik
 2. aflagt enten folkeskolens 9.-klasseprøver eller 10.-klasseprøver i disse tre fag.

NB: Det gælder generelt, at retskravet om optagelse bortfalder, hvis du ikke aflægger de krævede prøver. Hvis du på grund af dokumenteret sygdom ikke har aflagt en eller flere af de krævede prøver, kan du optages på din ungdomsuddannelse under forudsætning af, at du aflægger de manglende sygeprøver i førstkommende sygeprøvetermin.

Foreløbig plads

Alle ansøgere, der ansøger rettidigt inden 1. marts, får en foreløbig plads på den uddannelse, der forventer at optage dem.

Den foreløbige plads bliver endelig, når processen med fordeling af elever er overstået. Det er i denne proces, at skoler, der har for mange ansøgere, fra fordelingsudvalget får tildelt de elever, der ender med optagelse på skolen. Det betyder med andre ord, at alle elever får en foreløbig plads, men hvis skolerne har for mange ansøgere, er tildelingen af en foreløbig plads ikke en garanti for, at det er den skole, man optages på til skolestart.

Endelig skal en foreløbig plads bekræftes i form af en bestået optagelsesprøve for ansøgere, der ikke har retskrav på optagelse – se også “Optagelsesprøve, hvis”

Optagelse efter optagelsesprøve og optagelsessamtale

Hvis du ikke har retskrav på optagelse til stx-uddannelsen, skal du til obligatorisk optagelsesprøve og optagelsessamtale (jf. §18-22 i optagelsesbekendtgørelsen). Optagelsesprøven er en centralt stillet prøve, hvor du bliver testet i fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. Inden for to uger efter optagelsesprøven bliver prøven fulgt op med en optagelsessamtale med en fra skolens ledelse og en studievejleder.

Du kan optages, hvis du samlet set består optagelsesprøven. Efter prøverne laver vi en helhedsvurdering af din prøve og samtale, og vi sender dig et brev med resultatet.

Optagelsesprøver afholdes i 2023

 • onsdag d. 26. april kl. 10-14
 • fredag d. 9. juni kl. 10-14
 • mandag d. 26. juni kl. 10-14
 • torsdag d. 3. august kl. 10-14

Til prøven skal du medbringe gyldig billedlegitimation – fx dit pas.

Inden sommerferien modtager alle, der har fået en foreløbig plads på Sct. Knuds Gymnasium brev i Digital Post (vi udsender ingen papirbreve) med information om skolestart mv.

Du er velkommen til at maile til skolen på mail@sctknud-gym.dk, eller du kan ringe til skolens kontor på 6311 5660 for at få svar på evt. spørgsmål.