Forældreforeningen har som sit formål dels at styrke kontakten mellem skole og hjem blandt andet ved at forestå forskellige arrangementer rettet mod forældre, elever og ansatte og dels at yde økonomisk støtte til elever i forbindelse med studierejser og lignende. Endelig uddeler foreningen årlige legatmidler fra Lektor H. Casparijs Fond.

Bliv medlem!

Alle forældre opfordres til at blive medlemmer af foreningen. Kontingentet udgør 200 kr. pr. år (pr. forældrepar) og indbetales på reg.nr. 1551 kontonr. 9180430927 eller MobilePay 83519.

Der er gratis entré for skolens ansatte, elever og medlemmer af forældreforeningen til alle foredrag arrangeret i samarbejde med Odense Højskoleforening – se det aktuelle skoleårs udbud på siden Odense Højskoleforening.

Forældreforeningens bestyrelse modtager meget gerne henvendelse fra forældrene om stort og småt, herunder ønsker om arrangementer.

Bestyrelsen er sammensat således:

 • Nina Helene Borch Grønlund
  – forældrerepræsentant
 • Karina Gerrild Rasmussen
  – forældrerepræsentant
 • Maria Rosenkilde Qvist
  – forældrerepræsentant
 • Ane Kristine Coster
  – forældrerepræsentant
 • Signe Poulsen
  – lærerrepræsentant
 • Thomas Secher Lund
  – vicerektor