Ny elev på Sct. Knuds Gymnasium?

Vi glæder os til at se dig!

Scroll ned
Hurtig navigation

 

Hos os kan du vente dig tre fantastiske år
med spændende undervisning og faglige udfordringer, med studierejser og fester samt med kammerater og måske kærester.

Velkommen som elev i 1.g

Vi er stolte af vores skole, og vi vil meget gerne dele den med jer. Vi har tænkt os grundigt om, da vi udvalgte ordene Fællesskab, Faglighed og Udvikling som centrale for skolen. Når fællesskab nævnes først, så er det, fordi man lærer bedst og mest, hvis det sker i trygge rammer, hvor det sociale miljø er velfungerende. Og vi gør, hvad vi kan for at sikre, at de sociale rammer er optimale. Lærerteamet spiller en central rolle i at sikre trivsel i den enkelte klasse og på tværs af klasser og årgange. I 1.g-klasserne bliver alle elever desuden tildelt en makker, så vi på den måde bidrager til at sikre, at ingen føler sig alene. Resultaterne er synlige. I de seneste års landsdækkende trivselsundersøgelser ligger Sct. Knuds Gymnasium i toppen på adskillige parametre.

Fællesskab, faglighed og udvikling

Faglighed og udvikling hænger sammen på skolen. Vi arbejder målrettet med at udvikle undervisningen, så tilrettelæggelsen tager højde for, at eleverne både lærer en masse fagligt og bliver fortrolige med arbejdsformer og arbejdsredskaber, som de får brug for bagefter – uanset hvilken form for uddannelse, der kommer efter studentereksamen. Det er vores mål at levere studenter, der er fagligt stærke, rustet til at tænke innovativt og i stand til at møde verden med et nuanceret syn på de udfordringer, som et moderne, globaliseret og digitaliseret samfund fører med sig.

Skolens strategiplan for 2020-2025 ligger i direkte forlængelse af dette mål. Jeg vil blot pege på to af fire indsatsområder. Det ene hedder bæredygtighed. Her arbejder vi både med at drive skolen så bæredygtigt som overhovedet muligt og med at få bæredygtighed ind i undervisningen så ofte, som det giver mening. Elevernes mange anbefalinger fra en temadag om FN’s verdensmål i skoleåret 2018-2019 er i stor stil indarbejdet i dette indsatsområde. Et andet indsatsområde bærer titlen udsyn. Skolen vil opprioritere samarbejdet både med videregående uddannelser og virksomheder, når det giver mening – så undervisningen bliver så vedkommende og praksisnær som muligt. Samtidig er vi optaget af at skabe gode rammer for kulturmøder. I Globale Gymnasier samarbejder eleverne med kammerater fra andre gymnasier i landet om globale problemstillinger, og vi tilbyder udvekslingsrejser til udlandet for eleverne i vores internationale studieretninger.

Store oplevelser
baseret på fællesskab, faglighed og udvikling.

Vi udbyder, som det fremgår af vores informationshæfte, studieretninger med mange forskellige profiler. Det er muligt at vælge studieretninger med en musikfaglig, sproglig, samfundsfaglig eller naturvidenskabelig profil. I praksis kan man sammensætte sin helt egen studentereksamen, fordi der udover fællesfag og studieretningsfag også er en bred vifte af valgfag at vælge imellem, ligesom den enkelte elev selv vælger sit 2. fremmedsprog. Valget af studieretning finder først sted mod slutningen af grundforløbet, og inden da er alle elever blevet grundigt vejledt, så der bliver tale om et valg på et oplyst grundlag.

Det er mit håb, at I finder de informationer i informationshæftet, som I søger. Hvis I har behov for yderligere oplysninger, er I mere end velkomne til at kontakte skolen.

Jeg håber at se både elever og forældre på skolen i fremtiden!

Med venlig hilsen
Susan Mose,
rektor

Susan Mose Initialer: SU Fag: Rektor, dansk, psykologi. Ansvarlig for fravær og sanktioner
Du kan blive en del af vores fællesskab
#altermuligt på og med STX!