Progression

Faglig progression, flerfaglig progression
og fire almene kompetencer

Scroll ned

Faglig progression

På Sct. Knuds Gymnasium arbejder alle fag med undervisningsformer, der på forskellig måde aktiverer eleverne og motiverer til læring. Eleverne oplever progression i fagene og mellem fagene, sådan at undervisningen knytter an til det foregående emne og niveau internt i faget og kan række ud mod de øvrige fag, hvilket fremgår af skolens studieplaner og undervisningsbeskrivelser i Lectio.

Flerfaglig progression

Det tvær- og flerfaglige fokus løftes yderligere i særligt tilrettelagte forløb jf. skolens progressionsplan, Progression i flerfagligt samarbejde mod SRP. I denne progressionsplan indgår flerfaglige forløb og større skriftlige opgaver.

De fire kompetencer

Udover de almene studiekompetencer skal eleverne i deres samlede uddannelsesforløb udvikle en række andre kompetencer. I loven nævnes specifikt fire kompetenceområder: det digitale, det globale, det innovative og det karrieremæssige.

Særligt arbejdet med udviklingen af elevernes innovative kompetencer er indskrevet i læreplanen for SRP, men på Sct. Knuds Gymnasium indarbejdes alle fire kompetencer i denne progression. Udgangspunktet er et Kompetencehjul, som er udarbejdet af den lokale gruppe omkring Globale Gymnasier her på skolen.

Globale Gymnasiers kompetencehjul
Klik for større billede

Læs mere i den samlede progressionsplan