I Odense begynder ni unge under 18 år at ryge hver uge. Samtidig skyldes næsten hvert femte kræfttilfælde tobak, ligesom hvert fjerde dødsfald kan relateres til rygning. Rygning er uden sammenligning den enkeltstående risikofaktor, der har størst betydning for folkesundheden.

Sct. Knuds Gymnasium er gået med i et partnerskab med blandt andre Odense Kommune med henblik på at Odense skal være røgfri by for unge i 2030.

På Odense Kommunes hjemmeside er projektet nærmere beskrevet. Som en del af projektet samarbejder vi med den årligt tilbagevendende kampagne Kys bedre Odense.

Partner med Røgfrit OdenseKys bedre OdensePartnerskabsaftale Røgfrit Odense