Det vigtigste er elevernes trivsel!

Skolen skal ifølge Lov om undervisningsmiljø (BEK nr 316 af 05/04/2017) gennemføre en undervisningsmiljøvurdering (UMV) minimum hvert tredje år.

Det fremgår af kap. 4 i loven, at der skal udarbejdes en skriftlig UMV af sikkerheds– og sundhedsforholdene samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på uddannelsesstedet.

De fysiske rammer

Et godt undervisningsmiljø er også afhængigt af velholdte og æstetiske fysiske rammer. Vi lægger derfor stor vægt på løbende vedligehold af vores flotte skole.

Seneste UMV

Den seneste UMV er gennemført i efteråret 2021 og resultaterne heraf fremlagt for bestyrelsen i foråret 2022.

Undersøgelsen er opdelt i elevtrivsel og fysisk undervisningsmiljø.

Elevtrivsel

Konklusioner fra 2021-undersøgelsen

Det overordnede indtryk vurderes som positivt. Eleverne er generelt glade for at gå i skole. De trives med kammeraterne og på skolen mere generelt, og de oplever, at der er gode muligheder for at få støtte og vejledning, hvis de har det svært. Elevernes motivation er faldet i forhold til forrige afvikling af MTU, hvilket er en generel tendens på skolerne. Måske kan det hænge sammen med pandemien.

Fysisk undervisningsmiljø

Konklusioner fra 2021-undersøgelsen

Det er vurderingen, at eleverne overordnet er tilfredse med skolens fysiske rammer.

Elevernes skriftlige kommentarer er blevet gennemgået, og realiserbare ønsker udbedres hurtigst muligt. Det drejer sig eksempelvis om udskiftning af stole i et antal klasselokaler.

Hov, indholdet her benytter cookies

For at se indholdet her kræver det, at du opdaterer dit samtykke og accepterer "Marketing cookies".

Opdater samtykke