Det vigtigste er elevernes trivsel!

Skolen skal ifølge Lov om undervisningsmiljø (BEK nr 316 af 05/04/2017) gennemføre en undervisningsmiljøvurdering (UMV) minimum hvert tredje år.

Det fremgår af kap. 4 i loven, at der skal udarbejdes en skriftlig UMV af sikkerheds– og sundhedsforholdene samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på uddannelsesstedet.

De fysiske rammer

Et godt undervisningsmiljø er også afhængigt af velholdte og æstetiske fysiske rammer. Vi lægger derfor stor vægt på løbende vedligehold af vores flotte skole.

Seneste UMV

Den seneste UMV er gennemført i efteråret 2018 og resultaterne heraf fremlagt for bestyrelsen i foråret 2019.

Undersøgelsen er opdelt i elevtrivsel og fysisk undervisningsmiljø.

Elevtrivsel

Konklusioner fra 2018-undersøgelsen

Det overordnede indtryk vurderes som særdeles positivt. Eleverne er generelt glade for at gå i skole. De trives med kammeraterne og på skolen mere generelt, og de er motiverede for at lære. Samtidig oplever de, at der er hjælp at hente på skolen, hvis de har særlige behov eller udfordringer. De positive tendenser er endnu mere udtalte i tilsvarende benchmarking med de 18 gymnasier i Gymnasiefællesskabet, som rummer STX-institutioner fra Fyn, Roskilde-området og Københavnsområdet.

Fysisk undervisningsmiljø

Konklusioner fra 2018-undersøgelsen

Det er vurderingen, at eleverne overordnet er tilfredse med skolens fysiske rammer.
Der er i forlængelse af konklusionerne ikke igangsat særlige indsatser udover de i forvejen eksisterende.

Sct. Knuds Gymnasium har som målsætning, at skolen skal ligge i den bedste tredjedel på landsplan.