Globale Gymnasier

Sct. Knuds Gymnasium er en del af det landsdækkende netværk Globale Gymnasier. Hensigten med dette netværk er igennem undervisningsforløb og aktiviteter på tværs af fag og studieretninger at fremme elevernes globale kompetencer – eller sagt med andre ord: at gøre dem til reflekterende og aktive borgere i en globaliseret verden.

Kendskab til og ikke mindst forståelse for kulturelle, politiske og ideologiske forhold udgør en nødvendig platform for aktivt at kunne engagere sig som demokratiske samfundsborgere. Fokus for Globale Gymnasier er derfor ikke blot tilegnelse af konkret viden om ét eller flere områder, men også – og især – at opøve din evne som elev til at overføre og anvende den opnåede kulturelle og samfundsmæssige indsigt og forståelse.

Gennem Globale Gymnasier får du tilbud uden for skolen, bl.​a. studieture og camps om globale problemer rundt i verden. Gruppen igang​sætter kampagn​er, som involverer globale problemstillinger.

Globale Gymnasiers elevgruppe

Globale Gymnasiers elevgruppe er en elevstyret gruppe, der sætter fokus på globale emner. Gruppens retning er bestemt af eleverne i sparring med tre lærere. Det giver en stor frihed, og du kan derigennem få indflydelse på skolens projekter og igangsætte nye spændende projekter sammen med elever fra forskellige klasser.

Globale Gymnasier er kort sagt en elevgruppe, hvor du opbygger kompetencer inden for kommunikation, organisering og engagement, samt en masse sociale kompetencer. Målet er at åbne skolens øjne for hele verden.

Eksempler på aktiviteter, som udspringer af vores medlemskab af Globale Gymnasier:

  • skolen har en global elevgruppe, som deltager i arrangementer sammen med elever fra de andre globale gymnasier (elevcamps, Ungdommens Folkemøde og konferencer om globale emner)
  • vores globale elevgruppe står for arrangementer med globale temaer på skolen – fx Global Uge i januar
  • temadag om lys
  • fællestimer om FN’s verdensmål og verdensborgerbegrebet
  • global klassekamp for alle nye studieretningsklasser
  • deltagelse i Model United Nations – MUNNY – i Nyborg
  • uddeling af Verdens Bedste Nyheder.

Kontakt

Hvis du er interesseret i at høre mere om Globale Gymnasiers elevgruppe på Sct. Knuds, er du velkommen til at kontakte en af vores lærere i netværket Globale Gymnasier:

Jette Høj-Larsen Initialer: JH Fag: Engelsk, Historie
Gunhild Jensen Initialer: GJ Fag: Samfundsfag, Psykologi
Anne Helene Rudloff Leth Sørensen Initialer: SOE Fag: Dansk, Tysk
Skriv en mail, og jeg kontakter dig

Netværket Globale Gymnasier

Klik og læs mere om projektet på Globale gymnasiers hjemmeside.

FN’s Verdensmål​​

Globale Gymnasier har bl.a. fokus på FN’s bæredygtighedsmål og har udviklet et læringssite med ideer til global undervisning i fagrækken.

FN's 17 verdensmål
Oversigt over FN’s 17 verdensmål