Politik om videoovervågning på Sct. Knuds Gymnasium

Scroll ned
Hurtig navigation

Hvorfor og hvor er der etableret videoovervågning?

Der er etableret videoovervågning for at forebygge og opklare kriminalitet og hærværk på skolens område.

Der sker overvågning af adgangsvejene til skolen samt ved adgangsvejene til omklædningsfaciliteterne i hallen. Kameraerne optager på alle tider af døgnet ved registreret bevægelse. Ved skolefester, -arrangementer og lignende kan der blive optaget andre steder på skolen. Disse kameraer optager tilsvarende ved bevægelse, men er til daglig slået fra.

Der er opsat skiltning om videoovervågning ved skolens adgangsveje.

Hvem har adgang til optagelserne?

Ledelsen, skolens IT-tekniker og pedeller har adgang til optagelserne, der opbevares på en lokal server. Serveren befinder sig i et adgangssikret rum. I forbindelse med afholdelse af fester på skolen har skolens festansvarlige midlertidig adgang til optagelserne.

Optagelserne kan ses live, men liveoptagelser vil i udgangspunktet kun blive set under fester, eller hvis der i øvrigt er legitime grunde hertil. Gemte optagelser vil tilsvarende kun blive set, hvis der er legitime grunde hertil.

Optagelserne gemmes i op til 30 dage, hvorefter de automatisk slettes. I praksis overskrives optagelserne med nye optagelser, før der er gået 30 dage, hvorfor ledelsen (JEBE eller Su) hurtigst muligt skal have besked, hvis en hændelse har medført, at en optagelse skal sikres mod sletning.

Optagelserne udleveres i udgangspunktet ikke til andre end politiet på konkret forespørgsel.