På Sct. Knuds Gymnasium har vi dig i centrum

Sammen skaber vi os

Tak for interessen for vores skole. Vi håber at se dig som elev, og vi er sikre på, at du bliver lige så glad for at gå her som vores nuværende elever.

I Knudepunktet – vores nyheds- og artikelarkiv – kan du få mere at vide om undervisningen på Sct. Knuds Gymnasium og kommende større begivenheder.

Du kan fx finde indbydelser til arrangementer med eksterne gæster – det kan være vores legendariske årsfest den første fredag i februar, gallafestens ankomster og lanciers samt dimissionen, hvor vi sender årets studenter videre ud i livet.
Du kan også læse om vores organisationsstruktur, eksterne samarbejdspartnere og finde oplysninger om skolens historie.

Hov, indholdet her benytter cookies

For at se indholdet her kræver det, at du opdaterer dit samtykke og accepterer "Marketing cookies".

Opdater samtykke

Download transskribering af præsentationsvideo: Her er min hverdag på Sct. Knuds Gymnasium

På Knuds er det fedt, at alle kan sidde i kantinen på en gang i pauserne.
Amalie, 2.g

Trivselsundersøgelse

Hvert år deltager gymnasieeleverne i hele landet i en anonym trivselsundersøgelse. Vi er på Sct. Knuds Gymnasium stolte over vores resultater.

For eleverne trives på vores gymnasium!

Se bare, hvordan Sct. Knuds Gymnasium scorer ud af alle danske STX-skoler på to helt centrale udsagn i den seneste undersøgelse:

Nr. 3

3. plads af alle
danske STX-skoler:

“Jeg føler, at jeg
hører til på min skole.

“Jeg er glad
for at gå i skole.

Se også vores folder “Sct. Knuds Gymnasium – et godt sted at være”

– om hvordan vi arbejder med trivsel i dagligdagen på skolen.

Hov, indholdet her benytter cookies

For at se indholdet her kræver det, at du opdaterer dit samtykke og accepterer "Marketing cookies".

Opdater samtykke

Beredskabsplan

Skolen har en såkaldt beredskabsplan, som giver instrukser ved evt. brand/ulykker. Planen hænger i alle klasselokaler, og du vil blive orienteret om denne i begyndelsen af 1.g.

Forsikringer

Skolen har ingen erstatningspligt for glemte eller bortkomne sager, ej heller for instrumenter, cykler eller motorkøretøjer. Du opfordres til at sørge for, at du, eventuelt gennem dine forældre, er ansvars -, tyveri – og ulykkesforsikret.