MedarbejderTrivselsUndersøgelse (MTU) og ArbejdsPladsVurdering (APV)

Alle skoler er forpligtede til mindst hvert tredje år at gennemføre en medarbejdertrivselsundersøgelse og en arbejdspladsvurdering, der undersøger de fysiske og psykiske forhold på arbejdspladsen.

Sct. Knuds Gymnasium gennemførte i efteråret 2021 den lovpligtige APV med afsæt i GL’s Professionel kapital. Resultaterne for undersøgelserne af psykisk arbejdsmiljø fremgår af nedenstående rapport: