Globale Gymnasier

Sct. Knuds Gymnasium er en del af det landsdækkende netværk Globale Gymnasier. Hensigten med dette netværk er igennem undervisningsforløb og aktiviteter på tværs af fag og studieretninger at fremme elevernes globale kompetencer - eller sagt med andre ord: at gøre dem til reflekterende og aktive borgere i en globaliseret verden. Kendskab til og ikke mindst forståelse for kulturelle, politiske og ideologiske forhold udgør en nødvendig platform for aktivt at kunne engagere sig som demokratiske samfundsborgere. Fokus for Globale Gymnasier er derfor ikke blot tilegnelse af konkret viden om ét eller flere områder, men også - og især - at opøve elevernes evne til at overføre og anvende den opnåede kulturelle og samfundsmæssige indsigt og forståelse.

Eksempler på aktiviteter, som udspringer af vores medlemskab af Globale Gymnasier:

  • skolen har en global elevgruppe, som deltager i arrangementer sammen med elever fra de andre globale gymnasier (elevcamps, Ungdommens Folkemøde og konferencer om globale emner)
  • vores globale elevgruppe står for arrangementer med globale temaer på skolen
  • temadag om lys
  • fællestimer om FN's verdensmål og verdensborgerbegrebet

 

Globale elever til Ungdommens Folkemøde i 2016:


Den globale elevgruppe holder fastelavnsfest sammen med vore udvekslingselever:


Den globale elevgruppe arrangerer 'global get-together' i aulaen bl.a. med speeddating, global quiz og smagsprøver fra mange lande - kantinen havde samtidig globalt tema hele ugen:

    

    

 

 

Se også ...

Læs mere om projektet på Globale gymnasiers hjemmeside.