Transport

Bus
Se busplanen på bybussen.dk.

Øvrig transport
Rutebilen 141 fra Fåborg standser ved Dalumvej/Skovalleen (ca. 20 min. gang til skolen). Se i øvrigt fynbus.dk. Toget fra Svendborg standser ved Fruens Bøge Station (ca. 15 min. gang til skolen).

Cykelparkering
Indkørsel til skolen på cykel kan ske fra enten Engvej eller Læssøegade. Udkørsel fra skolen må af hensyn til trafiksikkerheden kun ske fra Engvej. Cykler m.m. skal parkeres i cykelskurene, henholdsvis syd og vest for pigernes gymnastiksal eller i cykelstativerne på skolens nordside ved sportspladsen, og de må ikke anbringes op ad bygningerne. Cykler m.m., der anbringes ureglementeret, vil blive fjernet.

Parkering
Biler skal parkeres inden for de afmærkede båse. Er P-pladsen fyldt op, må parkering ske uden for skolens område.

Rabat til transport

Du kan få rabat på din daglige transport mellem din bopæl og gymnasiet.
Du skal selv søge om at få et rabatkort, et Ungdomskort.

Læs mere ...

Se også ungdomskort folderen