Forældreforening

Forældreforeningen har som sit formål dels at styrke kontakten mellem skole og hjem blandt andet ved at forestå forskellige arrangementer rettet mod forældre, elever og ansatte og dels at yde økonomisk støtte til elever i forbindelse med studierejser og lignende. Endelig uddeler foreningen årlige legatmidler fra Lektor H. Casparijs Fond.

Alle forældre opfordres til at blive medlemmer af foreningen. Kontingentet udgør 200 kr. pr. år og indbetales på reg.nr. 1551 kontonr. 9180430927.

Forældreforeningens bestyrelse modtager meget gerne henvendelse fra forældrene om stort og småt, herunder ønsker om arrangementer.

Bestyrelsen er sammensat således:

 • Helene Borch Grønlund
  - forældrerepræsentant
 • Karina Gerrild Rasmussen
  - forældrerepræsentant
 • Malene Slott Nielsen
  - forældrerepræsentant
 • Mette Scheuer Nielsen
  - forældrerepræsentant
 • Signe Poulsen
  - lærerrepræsentant
 • Heino Aggedam
  - ledelsesrepræsentant
  tlf. 6311 5671

 

Aktiviteter i forældreforeningen 2018-2019
Forældreforeningen har indgået et samarbejde med Odense Højskoleforening. Samarbejdet indebærer, at foreningen kan afholde arrangementer på skolen, og at forældreforeningens medlemmer har fri adgang til at deltage.

Find arrangementer, der finder sted på Sct. Knuds Gymnasium på Odense Højskoleforenings hjemmeside.


Foredrag med Caspar Eric

Den 23. oktober inviterer Forældreforeningen til foredrag med Caspar Eric, en dansk forfatter, som netop har udgivet en digtsamling. Foredraget finder sted tirsdag den 23. oktober 2018 kl. 19:00-20:30 i elevkantinen på Sct. Knuds Gymnasium.