Forældreforening

Forældreforeningen har som sit formål dels at styrke kontakten mellem skole og hjem blandt andet ved at forestå forskellige arrangementer rettet mod forældre, elever og ansatte og dels at yde økonomisk støtte til elever i forbindelse med studierejser og lignende. Endelig uddeler foreningen årlige legatmidler fra Lektor H. Casparijs Fond.

Alle forældre opfordres til at blive medlemmer af foreningen. Kontingentet udgør 200 kr. pr. år og indbetales på reg.nr. 1551 kontonr. 9180430927.

Forældreforeningens bestyrelse modtager meget gerne henvendelse fra forældrene om stort og småt, herunder ønsker om arrangementer.

Bestyrelsen er sammensat således:

 • Helene Borch Grønlund
  - forældrerepræsentant
 • Karina Gerrild Rasmussen
  - forældrerepræsentant
 • Malene Slott Nielsen
  - forældrerepræsentant
 • Mette Scheuer Nielsen
  - forældrerepræsentant
 • Signe Poulsen
  - lærerrepræsentant
 • Susan Mose
  - rektor
  tlf. 6311 5670

 

Aktiviteter i forældreforeningen 2019-2020

Forældreforeningen har indgået et samarbejde med Odense Højskoleforening. Samarbejdet indebærer, at foreningen kan afholde arrangementer på skolen, og at forældreforeningens medlemmer har fri adgang til at deltage.

Find arrangementer, der finder sted på Sct. Knuds Gymnasium

 

Foredrag 2019-2020

Der er gratis entré for skolens ansatte, elever og medlemmer af forældreforeningen.