Forældreforening

Forældreforeningen har som sit formål dels at styrke kontakten mellem skole og hjem blandt andet ved at forestå forskellige arrangementer rettet mod forældre, elever og ansatte og dels at yde økonomisk støtte til elever i forbindelse med studierejser og lignende. Endelig uddeler foreningen årlige legatmidler fra Lektor H. Casparijs Fond.

Bliv medlem!

Alle forældre opfordres til at blive medlemmer af foreningen. Kontingentet udgør 200 kr. pr. år og indbetales på reg.nr. 1551 kontonr. 9180430927.

Forældreforeningens bestyrelse modtager meget gerne henvendelse fra forældrene om stort og småt, herunder ønsker om arrangementer.

Bestyrelsen er sammensat således:

 • Helene Borch Grønlund
  - forældrerepræsentant
 • Karina Gerrild Rasmussen
  - forældrerepræsentant
 • Malene Slott Nielsen
  - forældrerepræsentant
 • Mette Scheuer Nielsen
  - forældrerepræsentant
 • Signe Poulsen
  - lærerrepræsentant
 • Thomas Secher Lund
  - vicerektor
  tlf. 6311 5671

 

Aktiviteter i forældreforeningen 2020-2021

Forældreforeningen samarbejder med Odense Højskoleforening. Samarbejdet indebærer, at foreningen kan afholde arrangementer på skolen, og at forældreforeningens medlemmer har fri adgang til at deltage.

Find arrangementer, der finder sted på Sct. Knuds Gymnasium

 

Foredrag 2020-2021

Der er gratis entré for skolens ansatte, elever og medlemmer af forældreforeningen.