SKL - Sct. Knuds Lauget

SKL er en forening for elever og lærere. Foreningens formål er at stå for arrangementer af underholdende, festlig eller kunstnerisk art. Medlemskort købes i begyndelsen af skoleåret og koster 50 kr.

HS
Henrik Søgaard Hansen
Lektor
Matematik, Idræt
UL
Ulrich Laursen
Adjunkt
Historie, Samfundsfag, Filosofi
TA
Thomas Aagaard Kristensen
Lektor, bibliotekar
Oldtidskundskab, Historie