Mandag d. 2. maj blev Louise Mejrup færdig i sit praktiske pædagogikum hos os på Sct. Knuds Gymnasium. Dermed har endnu en dygtig kollega nu papir på praktisk pædagogikum.

Louise har været i pædagogikum i dansk og retorik og har dels modtaget sparring undervejs af sine vejlederkolleger her på skolen og fra en ekstern kursusleder, der har været på flere besøg her på skolen undervejs i forløbet.

Tillykke til Louise Mejrup og til Sct. Knuds Gymnasium med veloverstået praktisk pædagogikum!