2.h, 2.r og 3.k har haft fællestime med borgmesteren og hele tre rådmænd fra Odense Kommune under overskriften “Børn og unges mistrivsel – hvordan kan vi som samfund, institutioner og individer møde udfordringen?”

I en stærk opstilling besøgte Odense Kommune skolen med Borgmester Peter Rahbæk Juel, Børn- og ungerådmand: Susanne Crawley Larsen, Sundhedsrådmand: Tommy Hummelmose og Ældre- og Handicaprådmand: Brian Dybro. I to interaktive oplæg blev eleverne inddraget og opfordret til at sætte deres egne ord og meninger på, hvad der i en årrække har været medvirkende til, at vi nu befinder os i en slags negativ spiral, og hvordan vi får den vendt og knækker koden til et ungdomsliv med højere trivsel.

Vores elever fra de tre 2.-3.g-klasser kom med mange, gode forskellige bud – og måske ikke så overraskende vil de bl.a. gerne have færre afleveringer & lektier og tidligere fri fra skole …

Den ændring kan kommunalpolitikerne desværre ikke lige fikse, men elevernes øvrige gode pointer om fællesskab, foreningsliv og ikke mindst en opfordring til at gøre det normalt at være unormal er hermed kastet op i luften til politisk bearbejdning. Til arbejdet fik kroniken Sådan får vi bedre trivsel for de unge – de skal spise sammen, bade sammen og være morgengrimme sammen med i hånden.

Sådan får vi bedre trivsel for de unge