Vores matematik- og engelsklærere, Eva Stentebjerg Lethan og Gitte Nørby Nowack har i samarbejde med en kollega fra Svendborg Gymnasium udarbejdet tre undervisningsforløb i samfundsfag-engelsk, samfundsfag-matematik og engelsk-matematik.
Projekterne er udarbejdet under Danida og Mellem Folkeligt Samvirke med støtte fra Hermod Lannungs Fond og Udenrigsministeriets Oplysningspulje. Undervisningsforløbene har skullet passe til udvalgte verdensmål og leve op til krav om inddragelse af innovation. Endelig har der været krav om at inddrage undervisningsmaterialet ”Bliver verden bedre”, udgivet af UNDP (United Nations Development Programme).

Skovbrande i Australien (engelsk og samfundsfag)
Verdensmålene 11, Bæredygtige byer og lokalsamfund, og 15, Livet på land, er i spil i dette forløb om skovbrande i Australien. Hvordan kan Australien imødekomme udfordringen med tørke, skovbrande og følgerne heraf og ændre den fatale udvikling? Klik på billedet (åbner i ny fane)

Klimaforandringer og ulighed (matematik og samfundsfag)
Verdensmålene 10, Mindre ulighed, og 13, Klimaindsats, er i spil i dette forløb om klimaforandringer og ulighed. Er vi villige til at ændre vores livsstil og forbrug op opnå større lighed mellem lande og mindske skader ved klimaforandringerne? Klik på billedet (åbner i ny fane)

Nedbrydning af plastik (engelsk og matematik)
Verdensmålene 12, Ansvarligt forbrug og produktion, 13, Klimaindsats, og 14, Livet i havet, er i spil i dette forløb om plastik i verdenshavene. Kan vi udvikle og bruge biologisk materiale, der kan erstatte plastik? Klik på billedet (åbner i ny fane)