Frivillige aktiviteter

Skolen tilbyder en række frivillige aktiviteter – bl.a.

  • i fagene musik og billedkunst
  • elevgruppen under Globale Gymnasier
  • musical
  • frisport.

Desuden er der rig mulighed for at indgå i mindre elevgrupper, der arbejder sammen med eksterne samarbejdsorganisationer – fx:

  • Ungdommens Røde Kors og Røde Kors indsamlinger
  • Operation Dagsværk
  • Danmarksindsamlingen.

Lektiehjælp, ekstra undervisning m.m.

Skolens tilbyder lektiehjælp i studiecaféen mandag og onsdag efter skole, hvor der er studiepiloter og lærere til stede. Studiepiloter er dygtige 3.g’ere og/eller tidligere elever, der er ansat af skolen til at hjælpe i lektiecaféen. Studiepiloterne kan også i særlige tilfælde mødes 1:1 i et aftalt antal timer med en elev, der har et særligt behov.

I perioder op til de større skriftlige opgaver (DHO, SRO, SRP) er der ligeledes mulighed for vejledning i opgaveskrivning.