Større skriftlige opgaver

  • Forside
  • DHO
  • SRO
  • SRP
  • Værktøjskassen
Skriv01

I løbet af dine tre gymnasieår vil du møde en række større skriftlige opgaver. De er tænkt ind i en progression, således at du bliver stillet overfor større og større faglige krav og samtidig bliver dygtigere og dygtigere til at skrive disse opgaver. I 1.g skal du skrive DHO (dansk-historieopgave), i 2.g SRO (studieretningsopgave) og i 3.g SRP (studieretningsprojekt), som er en eksamensopgave med ekstern censur.