Læsevejledning på Sct. Knuds Gymnasium

Lektiemængden er stor i gymnasiet. Man skal være i stand til at læse rimelig hurtigt og sikkert for at kunne følge med. I sig selv giver det at gå på gymnasiet en masse læsetræning. Derudover skal alle elever have et læsetræningsforløb i 1.g, som gennemføres af lærerne med støtte fra læsevejlederen. Læsetræningsforløbet giver teknikker til at læse hurtigere og til bedre at kunne forstå faglige tekster.

Nogle elever har særlige problemer med læsning og stavning. Det kan være ordblindhed eller andre problemer med at læse hurtigt nok og stave nogenlunde sikkert. På Sct. Knuds Gymnasium screener vi alle elever i starten af 1.g for at finde ud af, hvem der eventuelt har brug for ekstra hjælp. Er man ordblind, får man tilbudt et program til computeren, som hjælper med læsning og stavning, og instruktion i at bruge programmet. Desuden kan man få forlænget forberedelsestid til årsprøver og eksamener. Ordblindhed har ikke noget med intelligens at gøre, og vi har mange ordblinde elever, der klarer sig godt med de støttemuligheder, der findes i gymnasiet.

Hvis du har spørgsmål til skolens læsevejleder, er du meget velkommen til at skrive en mail til sp@sctknud-gym.dk.

Læsevejlederforening

Læsevejlederforeningens hjemmeside:

Klik