Progression

På Sct. Knuds Gymnasium arbejder alle fag med undervisningsformer, der på forskellig måde aktiverer eleverne og motiverer til læring. Eleverne oplever progression i fagene og mellem fagene, sådan at undervisningen knytter an til det foregående emne og niveau internt i faget og kan række ud mod de øvrige fag, hvilket fremgår af skolens studieplaner. Det tvær- og flerfaglige fokus løftes yderligere i særligt tilrettelagte forløb jf. skolens progressionsplan.