Læreplaner

Undervisningen på Sct. Knuds Gymnasium tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets læreplaner for de enkelte fag.

Læreplanerne beskriver de enkelte fags mål og indhold såvel som undervisnings- og evalueringsformer. Til eksamen skal det vurderes, hvorvidt eleven lever op til de faglige mål, som er beskrevet i læreplanen.

Ved at klikke på nedenstående link føres du til UVM's hjemmeside med læreplaner og vejledninger:

stx - læreplaner 2017

stx - læreplaner 2013