Evaluering

På Sct. Knuds Gymnasium har vi en evalueringsplan, som er en oversigt over, hvornår og hvordan der evalueres i løbet af skoleåret fra 1.g til 3.g. Som det fremgår af evaluereringsplanen evalueres undervisningen skriftligt én gang om året, og fortsætterhold evalueres desuden mundtligt. Af planerne fremgår det også, hvornår den enkelte elev har mulighed for at drøfte f.eks. faglig udvikling og trivsel med faglærere og team. Disse drøftelser har form af konsultationer og elevsamtaler.

Evalueringsplanen er et led i skolens System til kvalitetssikring, resultatvurdering og evaluering.Evalueringsplaner

· 1.g (pdf)

· 2.g (pdf)

· 3.g (pdf)

Kvalitetssikring