AFLYSNING AF UNDERVISNING

 • Lukket skole
 • Studierejser

SENEST opdateret 17.04.20 kl. 13

Vi har i løbet af ugen arbejdet over hele skolen på klargøringen, så vi mandag morgen d. 20. april kl. 8 kan tage imod de første elever.

Alle elever skal, inden de møder første gang til undervisning på skolen, læse skolens instruks til elever grundigt.

Vi afventer p.t. fortsat udmeldinger fra ministeriet om, hvor længe undervisningen skal fortsætte ind i juni måned. I skrivende stund er der i Lectio et skema for de kommende to uger. Hvornår vi kan have et skema klar for resten af skoleåret er svært at sige med sikkerhed, men det bliver måske lagt ud for et par uger ad gangen.

De skriftlige eksaminer ligger fast på de oprindelige datoer og fremgår på O365 i kalenderen "Årsplanlægning". Vær opmærksom på, at der for alle fag (bortset fra den obligatoriske skriftlige eksamen i dansk d. 19. maj) er to mulige prøvedatoer. Eksamensplanen - og dermed hvilket fag ud over dansk, den enkelte elev skal til skriftlig eksamen i - bliver offentliggjort mandag d. 11. maj. Vi ved endnu ikke, hvordan vi kan "fejre" sidste skoledag / eksamensplanens offentliggørelse, men vi arbejder på forskellige idéer :)

 

Opdateret 09.04.20 kl. 18

Vi har i løbet af i dag udsendt e-Boks-breve til elever og forældre om den gradvise, kontrollerede genåbning. Vi fortsætter med fjernundervisning på alle tre årgange til og med fredag d. 17. april. Fra mandag d. 20. april vil noget undervisning være fjernundervisning, og noget vil være med fysisk fremmøde - nøje afstemt med de sundhedsmæssige retningslinjer, der er meldt ud.

Der vil komme nyt skema i Lectio fra mandag d. 20. april, og for 3.g-eleverne vil det tydeligt fremgå på lektiebrikken i Lectio, om modulet afvikles med fysisk tilstedeværelse eller som fjernundervisning.

I korte træk gengives her de væsentligste udmeldinger i e-Boks-brevet:

Det ligger fast, at eleverne i 1.g og 2.g skal fortsætte med fjernundervisningen. Det er i skrivende stund ikke 100% afklaret, om denne gruppe af elever kommer tilbage på skolen et antal uger i slutningen af dette skoleår, men det virker umiddelbart mest sandsynligt, at:

 • Fjernundervisningen fortsætter skoleåret ud
 • Skoleårets undervisningsperiode forlænges
 • De planlagte eksamener aflyses
 • Afsluttende standpunktskarakterer/årskarakterer i fagene erstatter eksamenskarakterer på eksamensbeviset.

For 3.g-årgangen ved vi, at:

 • Skoleårets undervisningsperiode forlænges
 • De planlagte eksamener aflyses med undtagelse af tre prøver: Skriftlig eksamen i dansk, skriftlig eksamen i et studieretningsfag og mundtlig eksamen i SRP
 • Afsluttende standpunktskarakterer/årskarakterer i fagene erstatter eksamenskarakterer på eksamensbeviset
 • Der er åbnet for, at dele af undervisningen kan afvikles på skolen.

Opdateret 07.04.20 kl. 11.00

I forbindelse med Statsministerens pressemøde mandag d. 6.4.2020 kl. 20 er en delvis genåbning af Danmark fremlagt. For ungdomsuddannelserne betyder det en langsom genåbning, der lige nu forhandles i ministeriet om en lang række faktorer i forbindelse med denne plan. Vi kender derfor ikke til de konkrete ændringer, men skriver e-Boks-brev til elever og forældre samt opdaterer siden her, så snart der foreligger en beslutning om genåbning af skolegangen.

Følgende forlyder:

 • fjernundervisning til 1.g og 2.g (mest sandsynligt resten af skoleåret), ingen eksamener til sommer
 • undervisning til 3.g fysisk på skolen (opdelt i mindre grupper), få eksamener til sommer (sandsynligvis skriftlig dansk og SRP-forsvar).

Opdateret 27.03.20 kl. 13.00

 

Opdateret 23.03.20 kl. 16.00

Corona-lukkeperioden er forlænget til og med mandag d. 13. april (2. påskedag)

Opdateret 19.03.20 kl. 12:30

Opdateret 12.03.20 kl. 9:15

 

11.3.2020 kl. 20:30

Undervisningen er aflyst fra torsdag d. 12. marts om morgenen som følge af de seneste udmeldinger fra myndighederne om bekæmpelse af Corona.

Der vil ikke være undervisning på skolen før tidligst mandag d. 30/3. 

Torsdag d. 12. skal alle elever arbejde med opgaver og øvrige lektier, der er planlagt i Lectio.

Fra og med fredag d. 13. marts vil der blive afviklet fjernundervisning.

Vi opdaterer på siden her.

Vær særligt opmærksomme på beskeder via Lectio, O365 (mail og opslagstavle) og her på hjemmesiden.

Corona

Som bekendt er Coronavirus (COVID-19) nu registreret i Danmark, og det kan rejse en del spørgsmål i forbindelse med skolens dagligdag i almindelighed og i forhold til de forestående studieture i april i særdeleshed.

Sct. Knuds Gymnasium holder sig generelt orienteret via Sundhedsstyrelsen og Udenrigsministeriet. Her på siden opdaterer vi information om vores politik på forskellige områder.

Der vil blive foretaget løbende opdateringer med angivelse af tidspunkt og dato for opdateringen.

For supplerende informationer henvises til myndighedernes INFORMATIONSSIDE med svar på typiske spørgsmål.