Fredag d. 19. august – godt en uge efter 1. skoledag – var der godt gang i vores 11 nye 1.g-klasser efter sidste undervisningsmodul. Knuds legendariske tværklassearrangement for hele den nye årgang var på programmet. Klasserne mødtes i hallen i begyndelsen af 3. modul, og resten af skoledagen stod på kammeratlige dyster. Der var højt humør og kampgejst – ikke mindst når de mange flotte, kreative indslag og kampråb blev sat i gang.

Vores onkel/tanter (OT’erne) var klar på seks poster:

Kreativt værksted: Her skulle eleverne på tid live-performe deres sang/digt/rap, som blev lavet i et studiemodul i de første introdage på skolen. Klassen fik point efter kriterierne:

  • Samarbejder hele klassen?
  • Kan alle sangen/rimet?
  • Er alle i bevægelse?
  • Fuldendes produktet?
  • Koreografi

Kahoot: ​OT’erne havde lavet en Kahoot med spørgsmål om skolen (fx om udvalg, studieretninger, navne osv.)

Præcision med bold: Klassen skulle på tid score så mange point som muligt. Hver klasse havde 30 bolde til rådighed.

Eventyr: Klassen skulle gætte forskellige eventyr på tid. Tre elever ad gangen trak en titel på et eventyr og skulle få resten af klassen til at gætte titlen på tid ved at mime/at lave et skuespil.

Stafet: Udgangspunktet var, at der blev løbet fra den ene side til den anden. Eleven fik udleveret en overtrækstrøje og løb tilbage til start, og trøjen blev givet videre til næste klassekammerat, som tog den på. Sådan fortsatte stafetten, og der blev overleveret flere og flere trøjer.

Sudoku: Der blev lagt en sudoku ud til klassen på gulvet, inden eleverne kom. Klassen skulle på tid færdiggøre denne sudoku.

Konkurrencens vindere, der udover æren også vandt gavekort til kage i Pias Pitstop, blev:

  1. 1g 07
  2. 1g 10
  3. 1g 01

TILLYKKE!