Undervisningsmiljø

Uvmiljø

I november 2015 gennemførte Sct. Knuds Gymnasium den lovpligtige ElevTrivselsUndersøgelse (ETU). 
Analysefirmaet Ennova stod for det rent praktiske mht. spørgsmålsformulering og første efterbehandling. 
Alle elever blev bedt om at besvare et spørgeskema, hvori bl.a. indgik en del karaktergivninger til skolen ud fra en skala fra 1-10. Disse resultater er af Ennova blevet sammenregnet til et skoleresultat, hvor resultaterne er angivet på en skala fra 10-100. 
Yderligere var der en del åbne spørgsmål, hvor eleverne kunne uddybe deres svar.

Undersøgelsen resultater er sammenfattet i en rapport, der kan ses her: 
klik (pdf)