Projekt Frivillig

Sct. Knuds Gymnasium er tilknyttet Projekt Frivillig, som kan hjælpe dig, der går på en ungdomsuddannelse, med at finde et frivilligt arbejde.

Skolen vil gerne støtte, at eleverne engagerer sig i frivilligt arbejde og derigennem er med til at gøre en forskel for andre: For ungerne på fodboldholdet, for de gamle på plejehjemmet eller for dine klassekammerater, som vil på festival.

Det, du erfarer som frivillig, kan du bruge, når du skal søge en praktikplads, et fritidsjob eller søge ind på en uddannelse. Du får et frivilligbevis, når du har været frivillig i mindst 20 timer.

Har du fået lyst til at blive frivillig? Så tjek jobbanken på projektfrivillig.dk eller følg Projekt Frivillig på Facebook, hvor der løbende slås frivillig-muligheder op.

Har du allerede udført frivilligt arbejde i mindst 20 timer, kan du downloade dit frivillighedsbevis på projektfrivillig.dk.

Mere om Projekt Frivillig

Projekt Frivillig arbejder for at give unge lyst til at kaste sig ud i frivillige aktiviteter. Vi samarbejder blandt andet med foreninger og frivilligheds-vejledere på ungdomsuddannelserne om at informere og inspirere de unge.

Projekt Frivillig er et tværministerielt initiativ, hvis formål er at engagere elever på landets kompetencegivende ungdomsuddannelser som frivillige i foreninger og organisationer.

Projekt Frivillig er organiseret med et landssekretariat, som er placeret i Odense som en del af Center for Frivilligt Socialt Arbejde (det nationale videns- og kompetencecenter for frivilligt arbejde). Herudover har vi regionale konsulenter, der dækker hele Danmark, og frivilligheds-vejledere på de fleste af landets kompetencegivende ungdomsuddannelser.  I tæt samarbejde med mange forskellige frivillige foreninger, arbejder vi for at give så mange unge som muligt lyst til at opleve værdien for dem og for andre ved at deltage i frivillige aktiviteter. 

Projekt Frivillig har en fast bevilling på finansloven og er et tværministerielt samarbejde mellem Social- og Indenrigsministeriet, Kulturministeriet og Undervisningsministeriet.

Læs mere ...