MedarbejderTrivselsUndersøgelse (MTU) og ArbejdsPladsVurdering (APV)

Strategi5

Alle skoler er forpligtede til mindst hvert tredje år at gennemføre en medarbejdertrivselsundersøgelse og en arbejdspladsvurdering, der undersøger de fysiske og psykiske forhold på arbejdspladsen.

Sct. Knuds Gymnasium gennemførte i foråret 2018 den lovpligtige APV med udgangspunkt i GL’s Professionel kapital. Resultaterne for såvel undervisere som TAP-personale fremgår af rapporterne: