Gastroscience i naturvidenskabeligt grundforløb

Flere af vore 1.g klasser arbejder i Sct. Knuds gastrolaboratorium i forbindelse med naturvidenskabeligt grundforløb.

Det betyder for eksempel, at det bioteknologiske emne om ionforbindelser blandt andet inkluderer kemiske aspekter af hævemidler, herunder bagning af vaniljekranse. Et fysikfagligt emne har givet anledning til undersøgelse af slow- og fastfood.

Eleverne vil opnå de samme faglige kompetencer som andre elever i 1.g, men det foregår således under et andet tema.